English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

67 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenViktoriia Demydova  
2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Zelensky Nasıl Seçildi? Ss, 581-603
2019 Presidential Election In Ukraine: How Zelensky Was Elected?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Gökpınar  
Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Karşı Karadeniz’de Savunma Hattı Oluşturma Mücadelesi: Açu Kalesi (1696-1711) Ss, 605-629
Ottoman Empire's Struggle to Set Up A Line of Defence in the Black Sea Against Russia: The Acu Castle (1696-1711)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Solak  
Osmanlı-Habsburg Hudûd Tahdîdine Bir Örnek: Ziştovi Sonrası Bosna Hudûdunun Tafsilatı (27 Aralık 1795) Ss, 631-656
An Example of the Ottoman-Habsburg Border Juristiction: The Details of the Bosnian Border After the Sistova (27 December 1795)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Tunç  
Türk Anayasa Tarihinde 1961 Anayasası'nın Yeri ve Önemi Ss, 657-692
Place and Importance of the 1961 Contitution in the History of Turkish Constitution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Korkmaz  
Amasya Merkez Büyük Kızılca Köyü İstasyon Cami Ss, 693-713
Big Village Mosque In Amasya Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Eryılmaz Hüseyin Kutay Aytuğ, Semra Uçar, Okan Can  
Sinop İlinin Alternatif Turizm Çeşitleri Açısından Swot Analizi Ss, 715-736
A Swot Analysis of Alternative Tourism Potential of Sinop Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Yayla  
Giresun ve Yöresi Ağızlarındaki Bazi Farsça Alıntı Kelimeler Ss, 737-751
Some Perisan Loanwords Dialects of Giresun and Its Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi Güzel  
Derleme Sözlüğü’nde Yanlış Tanımlanmış Bazı Kelimeler Üzerine Ss, 753-761
On Some Words Which Misindetified in "Derleme Sözlüğü"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Keskin  
Milli Kültür Dünya Görüşünün Yansıması Olarak Hitaplar Ss, 763-797
Adresses as a Reflection of the National Culture Worldview
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1600
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yıldırım  
Âşık Seyrânî’nin Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirlerinde Âyet İktibasları Ss, 799-812
Verse Quotations of Âşık Seyrânî in His Poems Written in Aruz Prosody
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Melanlıoğlu Mustafa Balcı  
Ortaokul Öğrencilerinin “Dil Bilgisi”ne İlişkin Algılarının Söze ve Çizime Yansıması Ss, 813-834
Reflection of Middle School Students’ Perceptions of “Grammar” on Words and Drawings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sergi CİKİA Çeviren: İlyas ÜSTÜNYER  
Gürcüce ve Azericenin Etkileşimi Üzerine Ss, 835-845
On The Interaction of Georgian and Azerbaijani Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Karataş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Çocuğa Dair Bir Tıp Metni: Neticetü'l-Fikriyye Ss, 847-849

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com