English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Karşı Karadeniz’de Savunma Hattı Oluşturma Mücadelesi: Açu Kalesi (1696-1711)
(Ottoman Empire's Struggle to Set Up A Line of Defence in the Black Sea Against Russia: The Acu Castle (1696-1711) )

Yazar : Bekir Gökpınar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 605-629


Özet
Rusya’nın öteden beri Karadeniz üzerinden sıcak denizlere ulaşma hedefi olduğu bilinmektedir. Bu hedefe doğru ilk planlı harekât Çar I. Petro döneminde olmuştur. Osmanlı Devleti, II.Viyana savaşını takip eden yıllarda geniş cephelerde mücadelesini sürdürürken Rusya’nın ani olarak Azak kuşatması gerçekleşmiştir. Osmanlı askerinin ekseriyeti Avusturya cephesinde olduğu için buraya yeterli kuvvet göndermesi zaten beklenemezdi. Nitekim Rusya, Karadeniz’de büyük öneme sahip olan Azak Kalesi’ni 1696 yılında almıştır. Rusya, Karadeniz’e inerse Osmanlı Devleti için ciddi bir tehdit haline gelmiş olacaktı. Bunu fark eden Osmanlı Devleti’nin ilk hedefi Rusları, Azak Denizi’nde hapsetmeye çalışmak olmuştur. Bu amaçla Kırım ve Taman yarımadalarında bulunan kalelerin bakım ve onarımını yapmış ve kaleleri askerî açıdan takviye etmiştir. Bunlara ilave olarak da Kerç Boğazı’nı ve Taman Yarımadası’nı kontrol altına alabilmek için stratejik noktalara yeni kaleler inşa etmiştir. Söz konusu kalelerden birisi de Açu Kalesi’dir. Bu çalışmada Azak’ın elden çıkması ile birlikte 1697 yılında yapılan Açu Kalesi’nin stratejik önemi, inşaatı, 1711 yılına kadar olan bakım-onarım faaliyetleri ve kalede bulunan askerî kuvvetlerin durumu ele alınacaktır. Buna ilave olarak Azak Denizi’nden Kuban Nehri’ne geçişlerin kapatılmasının Rus tehdidine etkileri değerlendirilecektir. Nitekim Açu Kalesi’nin yapılmasıyla Kuban Nehri üzerinden Taman Yarımadası’na geçişlerin mani olunduğu görülecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Rusya, Karadeniz, Açu Kalesi, Kerç Boğazı.

Abstract
It is known that Russia has long been the target of reaching warm seas through the Black Sea. For the first time, a planned operation was made during the Tsar I.Petro era. In the years following the Second Siege Of Vienna, the Ottomans continued to struggle on various fronts. Since the majority of the Ottoman soldiers were on the Austrian front, it could not be expected to send enough forces here. As a matter of fact, in 1696 Russia took the fortress of Azov which was at a very strategic point in the Black Sea. Russia reaches on the Black Sea, it would become a serious threat for the Ottomans. The first target of the Ottomans, who understood this reality very well, tried to restricted he Russians in the Azov ea. For this purpose, the fortresses in the Crimea and Taman peninsula maintenanced and repaired. Also fortresses have been reinforced. In additionly, Ottomans have built new fortresses at strategic points in order to control the Kerch Strait. One of these strongholds was the fortress of Acu. In this paper, the strategic importance of the fortress of Açu in 1697, the repair and maintenance activities of the castle until 1711 and the state of the military forces in the castle will be examined. Additionally , the effects of closing the passages from the Sea of Azov to the Kuban River on the Russian menace will be perused. Hence, with the construction of the Acu Castle it will be seen that the passage to the Taman Peninsula from the Kuban River was prevented.

Keywords
Ottoman, Russia, Black Sea, Açu fortress, Kerch Strait.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com