English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

17 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2008

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGiray Saynur Bozkurt  
Geçmişten Günümüze Romanya'da Türk Varlığı Ss, 1-31
Turkish Presence in Rumania from Past up to Today

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Şengül  
Homeros'a Göre Kimmer Kavim Adı Etimolojisi Ss, 33-42
The etymology of the Ethnonym Kimmer According to Homeros

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Özmenli  
Doğu Anadolu'da Hristiyanlık Ss, 43-50
Christianism in Eastern Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gündüz  
İstanbul'un Osmanlılar Tarafından Fethi, Türk-İslam ve Avrupa Açısından Önemi Ss, 51-66
The Conquest of Istanbul by Ottomans, its Importance for Tukısh-Islamıc World and Europe

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç  
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin ‘Menzil-i kenâr-ı Raba’ Bölümünün Üslup ve Kurgusal Özellikleri Ss, 67-74
Style and Fictitious Characteristics of Menzil-i Kenar-ı Raba Chapter in the Evliya Çelebi’s Seyahat

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin Aygün  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon'da Sosyal ve İktisadi Yapı Ss, 75-111
Social and economical structure of Trabzon in the middle of XIXth centuries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Kılıç  
Oltu’da Arslan Paşa Külliyesi Ss, 113-131
The complex of buildings of Arslan Pasa in Oltu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ünal  
Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devleti'ne Karşı Kullanma Çabaları Ss, 133-152
The Efforts of Russians to Provoke Kurdish Tribes Against Ottoman Empire

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfullah Türkmen  
Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri Ss, 153-159
The Place of Nasreddin Hodja in Turkish Vocabulary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karatay  
Muallâ Uydu Yücel: İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler Ss, 161-166


Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Söylemez  
Serkan Acar: Kasım Hanlığı Ss, 166-168


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com