English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İstanbul'un Osmanlılar Tarafından Fethi, Türk-İslam ve Avrupa Açısından Önemi
(The Conquest of Istanbul by Ottomans, its Importance for Tukısh-Islamıc World and Europe )

Yazar : Ahmet Gündüz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 17
Sayfa : 51-66


Özet
Bu çalışmada, Roma imparatorluğunun ikinci başkenti olan İstanbul?un adı, coğrafî konumundan bahsedilerek fetihten önce ve sonraki durumları, Türk-İslam alemi, Bizans ve Avrupa dünyası açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. İstanbul fethedildikten sonra İstanbul?da meydana gelen nüfus değişimi, imar faaliyetleri, ilmî faaliyetler, yönetim, ticarî ve ekonomik değişimler açıklandıktan sonra Fatih?in zımmîlere karşı uyguladığı politikasından da bahsedilmiştir. Sonuç kısmında fethin Türk-İslam dünyası, Bizans ve Avrupa tarihi açısından değerlendirilmesi yapılarak tarihçilerin fetih üzerine düşüncelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İstanbul, Bizans, Fatih, Fetih.

Abstract
In this study talking about the geography location and the name of İstanbul which was the second capital city of Roman Empire, its post and proconquest situations, have been evaluated in respect to Turkısh and islamic world and Bizans and Europe world. Followed by the explanation population variation, housing activities, scientific activities, management, commercial and economic transformations which had occured during post-conquest of İstanbul, the policy Fatih and applied against the prisoners has been mentioned as well. Consequently, performing the evaluation of the conquest from the viewpoint of Turc-Islam history and Byzans- Europe, the opinions of historians over the conquest have been included.

Keywords
İstanbul, Byzans, Conqueror, Conquer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com