English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devleti'ne Karşı Kullanma Çabaları
(The Efforts of Russians to Provoke Kurdish Tribes Against Ottoman Empire )

Yazar : Fatih Ünal    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 17
Sayfa : 133-152


Özet
Kafkasların güneyine sarkan Ruslar 19. asır boyunca Osmanlı devleti ile yaptıkları muharebelerde Osmanlı-İran hududu üzerinde bulunan Kürt aşiretlerini kullanmaya çalışmışlardır. Ermeni ıslahatları konusunda söz sahibi olmaya çalışan Ruslar, yayılma siyasetlerinde Ermenilerin yanı sıra bölgedeki Kürt aşiretleriyle de ilgilenerek II. Meşrutiyet?in ilanından I. Dünya savaşına kadar, gerek Osmanlı gerekse İran?ın Kürt aşiretleriyle meskûn bölgelerindeki konsolosları vasıtasıyla karışıklıklar ve isyanlar çıkarmaya teşebbüs etmişlerdir. Biz bu çalışmamızda Osmanlı arşiv belgelerini kullanarak I. Dünya savaşı öncesinde Rusların bu yöndeki teşebbüslerini ve onlara uşaklık eden Kürt aşiret reislerinin faaliyetlerini ortaya koymaya çalıştık.<

Anahtar Kelimeler
Rus Konsolosları, Kürt Aşiretleri, Bedirhanlı Abdürrezzak, Seyit Taha, Bitlis İsyanı, Molla Selim.

Abstract
During the 19th century, Southern Caucasian invader Russia insistently tried to provoke Kurdish groups against Ottoman on the Ottoman-Iranian border in the wars between Ottoman and Russia. Russia established close relations with Armenians as well as Kurdish groups to dominate on Armenian revolution as a part of its invasive policy. From the announcement of II. Constitutional Government to I. World War, Russia endeavored to start rebellion and confusion in the east by the diplomats who were in Ottoman territory and in Iran. In this study we want to reveal Russian efforts and misleading efforts of persons who endeavoring for Russian interests.<

Keywords
Russian consuls, Kurdish tribes, Bedirhanlı Abdürrezzak, Seyit Taha, Bitlis rebellion, Molla Selim

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com