English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Oltu’da Arslan Paşa Külliyesi
(The complex of buildings of Arslan Pasa in Oltu )

Yazar : Ümit Kılıç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 17
Sayfa : 113-131


Özet
Kıpçaklar, Çoruh Boylarında XII. yy’da hâkimiyet kurdular. Atabekler olarak da bilinen Kıpçak Beyleri, bölge XVI. yy’da Osmanlı idaresine geçtikten sonra idari konumlarını “Ocaklık” olarak sürdürdüler. Atabek ailesinin vezir rütbeli ilk idarecisi olan Mehmed Arslan Paºa, sarayının bulunduğu Oltu’da 1664 yılında bir külliye yaptırdı ve 1666 yılında vakfiyesini tanzim ettirdi. Bu vakfiye, Mehmed Arslan Paºa ve Oltu tarihi ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Oltu, Kıpçak, Vakıf

Abstract
The Kipchaks dominated around The Corukh River in the 12th century. Also know as the “Atabegs” the Kipchak Beys maintained their administrative positions as”ocaklık” after the related region was put under the rule of the Ottoman in the 16th century. The first governor of the Atabeg family with the rank of vizier, Mehmed Arslan Pasha had a complex built in Oltu in 1664 and prepared its charter in 1666. That charter contains significant information about Mehmed Arslan Pasha and the history of Oltu.<

Keywords
Oltu, Kipchak, Waqf.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com