English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Geçmişten Günümüze Romanya'da Türk Varlığı
(Turkish Presence in Rumania from Past up to Today )

Yazar : Giray Saynur Bozkurt    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 17
Sayfa : 1-31


Özet
Toplumların, bugünkü devlet, siyaset ve yönetim anlayışlarının, yapılanmalarının, geçmişin mirasından etkilenmediğini söylemek oldukça zordur ve bu anlamda toplumlar, önceki nesillerden miras olarak aldıkları kurumların, değerlerin ve davranış biçimlerinin yükünü taşırlar. Diğer bir deyişle, ekonomik, sosyal, siyasal, idarî ve kültürel anlayış ve yapılanmalar, insanlık ve toplumların tarihi içinde, kümülatif nitelikli olarak ve tarihi süreklilik seyrini izleyerek var olagelirler. Devletler, milletler ya da başka parametreleri esas alarak yapılan toplum ayrımlarının hepsi için geçerli olan bu nitelikler, aynı zamanda belirli bir değişimi ve dönüşümü de içerir ya da içermesi gerekir.<

Anahtar Kelimeler
Türkler, Balkanlar, Romanya, Dobruca.

Abstract
It is hard to say that societies’ recent state, political and governmental understandings and construction (establishment) are not affected from the inheritance of the past and from this point of view societies carries the responsibilities of the foundations, merits and behaviours inherited from the previous generations. In other words, economical, social, political, administrative and cultural understandings and establishments come into existence in the history of mankind and society, in a cumulative quality and (via) following historical continuity course. States, nations and the qualities that are acceptable for society

Keywords
Turks, Balkans, Rumania, Dobruca (Dobrogea)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com