English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

33 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman Karatay Emre Aygün  
Alplar ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu Ss, 1-12
Alps and Elves: Heroism in the Turkic and Scandinavian Worlds

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Temizkan Erhan Aktaş  
Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü Ss, 13-22
Use of The Dream of Power Legitimation of The Turkish State Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Kalan  
Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar (1227-1357) Ss, 23-34
The Names and the Titles Used by the Golden Horde Khans During the Islamization Period According to the Numismatic Materials (1227-1357)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Acar  
XVI. Yüzyıl Türk-Tatar Tarihinin Mühim Bir Kaynağı: Kazanskaya İstoriya Ss, 35-42
An Importent Source of 16th Century Turko-Tatar History: Kazanskaya İstoriya

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Metin -  
1699-1718 Yıllarında Bolu'da Yatırım Araçları Ss, 43-58
Investment Tools in Bolu Throughout Years of 1699-1718

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Bay  
Modernleşme Arefesinde Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese Hayatı Ss, 59-95
Provincial Medreses on the Eve of Ottoman Modernization: Kastamonu Medreses and Medrese Life in Provinces

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşen İnce Erdoğan  
Amerikalı Protestan Misyonerlerinin Raporlarında İzmir İstasyonu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri (1820-1900) Ss, 97-108
Activities and Establishment of Smyrna Station in the Reports of American Protestant Missionaries(1820-1900)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Atsız Gökdağ  
Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak Ss, 109-116
On Marriage Rituals as a Swear and Words Used to Express practices Concerning Marriage: Cradle of Rank, Betrothal, Solemnizing

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şahin  
Türk Destanlarındaki Aile Algısı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 117-138
An Evaluation on the Family Perception in the Turkish Epics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gültekin Akengin  
Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil Ss, 139-146
Language and Interaction Between Artistic Branches

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Özer  
Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik Hizmetleri Ss, 147-180
Perception Management as a modern management technique and Interior Security Services

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Dinçer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında Ss, 181-186
Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Acar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Solomon Volkov: Büyülü Koro Ss, 186-189
Solomon Volkov: Büyülü Koro

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com