English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Modernleşme Arefesinde Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese Hayatı
(Provincial Medreses on the Eve of Ottoman Modernization: Kastamonu Medreses and Medrese Life in Provinces )

Yazar : Abdullah Bay    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 33
Sayfa : 59-95


Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nda medreseler genellikle ilmiye teşkilatı ve İstanbul esas alınarak çeşitli açılardan incelenmiştir. Taşradaki medreselerin işleyişi konusunda ise az sayıda inceleme mevcuttur. Bu çalışmada, taşra medreseleri Kastamonu şehri esas alınarak, modernleşme arefesi olarak nitelendirilebilecek XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ders programları, öğretim metotları, müderris ve talebelerin sosyo-ekonomik kökenleri ve durumları ve tarihsel süreç içinde meydana gelen değişimler taşra-merkez ilişkileri açısından ele alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Kastamonu Medreseleri, Müderris, Talebe, Taşra

Abstract
In Ottoman Empire, medreses are generally analyzed from respect of ilmiye organisation and center of goverment Istanbul. There are scant of studies about the medreses in the provinces. In this study, Kastamonu by being taken as a center, for the mids of 19. century, just before the modernization era, curriculum, theaching metods, socio-economic roots and situation of mudarris and students and the changes that occured in historcal process are discussed from the point of center-periphery relations.<

Keywords
Kastamonu Medreses, Mudarris, Student, Rural

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com