English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil
(Language and Interaction Between Artistic Branches )

Yazar : Gültekin Akengin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 33
Sayfa : 139-146


Özet
Güzel sanatlar tanımlamalarının içeriğinde, görsellik ve işitselliğin yanında konuşma ve yazı dili ile iletişim öğeleri de vardır. Sanat alanlarının kendine özgü dili olmasının yanında konuşma ve yazma dillerine gereksinim duyulur. Klasik güzel sanatlar tanımında edebiyat da güzel sanatların kollarından biri olarak kabul edilir. Eleştirmenler sanat eserlerini yazma ve konuşma diliyle inceler. Sanat sohbetlerinde konuşma dili devrededir. Dili iyi kullanan birinin ağzından anlatılan eserler layık olduğu yeri daha kolay bulur. Sanat dalları arasında sıralamalar yapılırken öncelik edebiyat veya müzik veya plastik sanatlardan biri olabilir. Bu durum aralarındaki rekabetten kaynaklanabilir. Rekabet aracı da burada konuşma ve yazma dilidir. Aralarındaki bu rekabet birbirlerinden yararlanma noktasında önemli rol da oynar ve sorun çözmeye yönelik görülebilir. Müziğin, resmin, mimarinin dilini çözmek için edebiyat dilinin aracılığına ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra bir edebiyat eserini çözümlemek için de müziğin, resmin ve diğer sanatların etkilerini saptama yöntemine başvurulabilir. Bütün sanat eserlerinin ortak bir dili olabileceği sonucuna da varılabilir. Sanatlar arası etkileşimle ilgili çok sayıda örneklerle de karşılaşırız. Sanat eserlerinde somuttan esinlenerek soyuta, soyuttan etkilenerek somuta uzanan zenginleştirme örneklerine de rastlarız. İletişim var olduğu sürece etkileşim sürecektir. <

Anahtar Kelimeler
Disiplinler arası sanat, müzik, resim, mimari, plastik sanatlar, dil

Abstract
In the definitions of fine arts are visual and audio qualities besides the communication components through spoken and written language. Even though artistic fields have their own language, there is a need for both written and spoken languages. Literature is also regarded as one of the branches of fine arts in the definition of classical fine arts. Critics examine works of art through written and spoken languages. Spoken language is used in the chats for art. Works told by a person speaking that language well are placed in the position they deserve more easily. While ranking between the branches of art, we give priorities to one of the arts of literature, music or plastic arts. It could result from the competition between them. The tool for competition is spoken and written language. This competition among them plays a significant role in benefiting from each other and is regarded as solving problems. In order to decipher the language of music, painting and architecture, there is a need for mediation of the language of literature. On the other hand, in order to analyze a work of art, a method to determine the effects of music, painting and other arts can be applied. It is also likely to think that there is a common language for all works of art. We encounter with so many examples regarding the interactions between arts. We also see the examples ranging from abstract through the inspiration of concrete to concrete through the inspiration of abstract. Interaction will go on as long as communication exists.<

Keywords
interdisciplinary art, language

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com