English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar (1227-1357)
(The Names and the Titles Used by the Golden Horde Khans During the Islamization Period According to the Numismatic Materials (1227-1357) )

Yazar : Ekrem Kalan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 33
Sayfa : 23-34


Özet
Altın Orda Hanlığı, Avrasya’nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla da ekonomik anlamdaki gücünün de bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra İslamiyet’in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, Altın Orda’nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Nitekim özellikle Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek gibi şehirlerde basılan paralarda Altın Orda Hanları’nın, “sultan” gibi bir unvanın yanı sıra “kaan (ka’an / kağan)” ve “bek (bey)” gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih ettiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Altın Orda Hanlığı, Para, Nümismatik, Sikke, İslamlaşma

Abstract
The Golden Horde played substantial role on the trade routes and grew as a great economic power since it was on the passageway of the most important Eurasian transition corridor. As a symbol of its economic power, the state minted coins from various mines. The Golden Horde became open to Islamization after a short while of its foundation. The process of Islamization also accelerated Turkification. As a matter of fact, investigating numismatic materials reveal that the Turkişh titles suchs as kagan and beg, in addition to sultan were used especially in the coins minted at Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek. <

Keywords
The Golden Horde, Money, Numismatic, Coins, Islamization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com