English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

19 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2008

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGiray Saynur Bozkurt  
Gürcistan'daki Etnik Çatışmalar Karşısında Türkiye ve Rusya'nın Tutumu Ss, 1-30
Attitudes of Russia and Turkey Towards Georgia and Ethnic Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul Veli  
Karadeniz'deki Son Gelişmeler ve Türkiye-Moldova İlişkileri Işığında Moldova'daki Parlamento Seçimleri Ss, 31-39
General Elections in Moldova in Terms of the Latest Developments in the Black Sea Region and Turko-Moldovian Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Şengül  
Hippos İle Hippace Ss, 41-50
Hippos and Hippace

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Bilal Çelik İsmail Bülbül  
Peter Andreeviç Tolstoy'un İstanbul Elçiliği (1702-1714) Ss, 51-66
Embassy of Peter Andreeviç Tolstoy to Istanbul (1702-1714)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Bay  
Canik Muhassıllığı İçin Yapılan Siyasî Mücadeleler Ss, 67-85
Political Strives for Tax-Farming in the Canik Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Özger  
XIX. Yüzyıl Sonlarında Meydana Gelen Bir Kuraklık Ve Kıtlık Hadisesi ile Bunun Sosyo-Ekonomik Sonuçları Ss, 87-96
The Drought and Famine at the End of the 19th Century and Its Social Consequences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Budak  
Milli Mücadele Dönemi Türk-Fransız İlişkileri Ss, 97-114
Turkish-French Relations in the National Struggle

Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Bayram Soy  
Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivine Göre II. Wilhelm Döneminde Almanya'nın Osmanlı Ermenilerine Yaklaşımı (1914'e Kadar) Ss, 115-128
According to the German Foreign Ministry’s Documents Germany’s Approach towards the Ottoman Armenians during the Reign of Wilhelm II (Until 1914)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Tulu  
Anadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı Ss, 129-136
The Structure (-i verir) in Anatolian and Balkan Turkish Dialects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tudora Arnaut  
Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve Bunların Folklor Geleneğine Yansımasının İncelenmesi Ss, 137-153
A Study on Oral Lyric Folk Literature Genres and Their Reflections in Folklore Traditions among the Gagauz

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal Kalaycı  
Posof Fıkralarında Gürcistan Ss, 155-161
Georgia in Jokes of Posof

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Üçüncü  
İsmail Akbal: Milli Mücadele Döneminde Trabzon'da Muhalefet (Kitap Değerlendirme) Ss, 163-164
İsmail Akbal: Milli Mücadele Döneminde Trabzon'da Muhalefet (Book Reviews)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com