English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Milli Mücadele Dönemi Türk-Fransız İlişkileri
(Turkish-French Relations in the National Struggle )

Yazar : Ömer Budak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 19
Sayfa : 97-114


Özet
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra da Milli Mücadele döneminde mücadele ettiği devletlerden biri de Fransa'dır. Osmanlı toprakları ürerinde geniş çıkarları bulunan Fransa, Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Anadolu'nun bazı bölgelerini işgal etmiştir. Ancak Türk Milli Mücadelesinin gücü Fransa'yı yıpratmış ve 1920 yılı ilkbaharından itibaren Fransa'nın Türkiye politikası değişmiştir. Sakaya Savaşı'nın ardından TBMM Hükümetiyle Ankara Anlaşması'nı imzalayan Fransa, bu antlaşma neticesinde Anadolu'dan çekilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Fransa'nın Milli Çıkarları, Türk-Fransız ilişkileri, Ankara Antlaşması.

Abstract
France is one of the state that competed with the Ottoman Empire both in the First World War and National Struggle, respectively. France who had considerable interests in the Ottoman Empire invaded some part of Anatolia after Armistice of Mudros Agreement. However France was frayed by power Turkish national struggle and Turkey policy of France was changed since the spring of 1920. After Sakarya War, France signed the Treaty of Ankara with Turkish Grand National Assembly and as a result of this agreement France withdrew from Anatolia.<

Keywords
First World War, National Struggle, France, France’s National Interests, Turkish-French Relations, T

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com