English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

61 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Hanife ALKAN ATAMAN - Arş. Gör. Abdullah MERT

Ankara  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalih KAYMAKÇI  
Yüzey Araştırmaları Işığında Şebinkarahisar’ın M.Ö. II. Binyıl Yerleşmeleri ve Yol Bağlantıları Ss, 1-16
Settlements and Road Connections in Şebinkarahisar in the II. Millenium B.C. In the Light of Surface Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOLAK  
Tuna Ötesi ve Yukarı Macaristan Bölgelerinde Osmanlı-Habsburg Sınır Çatışmaları (1567-1580) Ss, 17-30
The Ottoman-Habsburg Border Clashes in the Upper Hungarian and Trans-Danubian Regions (1567-1580)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Oğuz . Çeviren: .  
Hazırlama: 2008 Rusya-Gürcistan Savaşının Vekalet Savaşı Teorisi Açısından İncelenmesi Ss, 31-41
The Investigation of 2008 Russia-Georgia War in Terms of the Theory of Proxy War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir Mustafayev Fatih Fırat  
Tanık ve Tanık Yakınlarının Dilinden Siirt ve Çevresinde Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Sözlü Tarih Denemesi Ss, 42-55
An Oral History Essay Illuminating Armenian Events From the Accounts of Witnesses and Their Relatives Living in and Around Siirt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Hünerli  
Ukrayna Gagauzlarından Şair Vasiliy Uzunov’un Hayatı, Şiirleri ve Şiirlerindeki Söz Varlığı Ss, 56-65
Ukraine Gagauz Poet Vasiliy Uzunov’s Life and Vocabulary in His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Erdur  
Türk-Sovyet Kültürel İlişkilerinde Muhsin Ertuğrul Ss, 66-77
Muhsin Ertugrul in Turk-Soviet Cultural Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Öztürk  
Kuman, Ermeni Harfli Kıpçak ve Karay Türkçelerinin Ortak Söz Varlığı Üzerine Ss, 78-92
On Common Vocabulary of Kuman, Kipchak Turkish in Armenian Script and Karaim Turkic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Kızılözen  
Türk-Fars Dil İlişkisinde Bir Alan-Dilbilim Örneği: Ben / Men Zamiri Ss, 93-101
A Areal Linguistic Example in Relationship of Turkish and Persian Languages: The Pronoun Ben / Men
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Atsız Gökdağ  
Telafer Ağzı Ss, 102-119
The Talafar Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Hirik  
Seri Fiil Yapıları ve Türkçe Ss, 120-141
Serial Verb Constructions and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren KABADAYI  
Neşet Ertaş Türkülerinde Bir Metafor Olarak Kadın Ss, 142-153
Woman as a Metaphor in the Folk Songs of Neşet Ertaş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Özdemir  
Eski Türk Yazıtlarında (Tonyukuk, Köl Tegin, Bilge Kağan, Ongi, Küli Çor) İlgi Durum Eklerinin Kullanımları ve Kökenleri Üzerine Ss, 154-165
About the Uses and the Etymologies of Genitive Case Suffixes in the Old Turkic Inscriptions (Tonyukuk, Köl Tegin, Bilge Kagan, Ongi, Küli Çor)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Azer Efe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sinop Tarihi (Türk Hâkimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına 1214-1923) Ss, 166-168

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Karaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türk Efsanelerinde Gaipten Gelen Ses Üzerine Bir İnceleme Ss, 169-173

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com