English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

50 . SayıEditör
Osman Karatay - Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


Ankara  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNazım Cafersoy Araz ASLANLI  
KUZEY KAFKASYA: AZERBAYCAN İÇİN RİSKLER VE FIRSATLAR Ss, 1-16
NORTH CAUCASUS: RISKS AND OPPORTUNITIES FOR AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl Çağlar Erkan  
ENERJİ İTHALATINDA TEDARİKÇİLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ: Rus Gazına Alternatif Azerbaycan Gazı Ss, 17-44
DIVERSIFICATION OF SUPPLIERS IN ENERGY IMPORTS: As An Alternative Azerbaijan Gas To Russian Gas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esme Özdaşlı  
KAFKASYA’NIN ÇERNOBİL’İ: METSAMOR NÜKLEER SANTRALİ Ss, 45-64
CHERNOBYL OF THE CAUCASUS: METSAMOR NUCLEAR POWER PLANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Çatalkılıç  
İNGİLİZ VE ALMAN SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN ÇEÇENLER VE İNGUŞLAR Ss, 65-94
Chechens and the Ingush People on the Eyes of English and German Travelers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatem Cabbarlı Hatem Cabbarlı  
İKİ GÜÇ ARASINDAKİ UKRAYNA Ss, 95-123
UKRAINE – BETWEEN THE TWO POWERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÇELİK  
Karadeniz'de Casusluk Faaliyetleri (1914-1918) Ss, 125-138
Spying Activities in The Black Sea (1914-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Nafiz Ünalmış Çeviren:  
Hazırlama: Osmanlıdan Günümüze Siyasal Alanda Yaşanan Gelişmelerin STK'lar Üzerindeki Etkisi Ss, 139-152
The influence of developments in political arena from Ottoman Empire to modern-day on NGOs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Etem Çakır Selçuk Demir  
TERCAN KAZÂSI (1591-1642) Ss, 153-175
TOWNSHIP OF TERCAN (1591-1642)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit Gezer  
Ziyaret Fenomeni Bağlamında Yedi Bucak Avşarları Üzerine Bir Araştırma Ss, 177-190
A Research On Yedi Bucak Avşars The Context of Visit Phenomenon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1074
Özet | Abstract | Tam Metin |

CANAN TANRISEVER  
VALLA KANYONU’NUN (KASTAMONU) JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ Ss, 191-202
GEOMORPHOLOGIC FEATURES and TOURISM POTENTIAL of VALLA CANYON-KASTAMONU/TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saliha AĞAÇ Meral BÜYÜKYAZICI  
HEMŞİN YÖRESİ BAŞ BAĞLAMASI Ss, 203-216
HEMŞİN REGION HEAD SCARFING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yaman Emrah Ekmekçi  
Türkçenin İngilizce Yoluyla Melezleştirilmesi: Samsun’daki İş Yeri ve Mekân Adlarının İncelenmesi Ss, 217-229
The Hybridization of Turkish through English: An Analysis of the Shop and Place Names in Samsun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuban Seçkin  
Şecere-i Terakime'de Ölüm Örtmecesi Ss, 231-240
Euphemism of Death in Şecere-i Terakime
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYTEN ÇELEBİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Rusların Gözüyle Türkler Ss, 241-247
The Turks Through the Eyes of the Russians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Ateş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri Ss, 248-250

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybüke GÜZAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829 (Tarih, Toplum, Ekonomi) Ss, 251-254
Kaukasien in der Osmanischen Zeit von 1454 bis 1829 (Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşen Eti Sina  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TRALLEIS: AUGUSTUS NEOKRATI ΝΕΩΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ Ss, 255-258
TRALLEIS: AUGUSTUS NEOKRATI ΝΕΩΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com