English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kırım'ın "Self-Determinasyonu" Nasıl Yorumlanabilir?
(How to Comment on Crimea's "Self-Determination"? )

Yazar : Ceren Gürseler    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 43
Sayfa : 87-115


Özet
Ukrayna’da yaşanan siyasi olaylar Kırım’ın self-determinasyonu ile sonuçlanmıştır. Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanması eleştirilmesine neden olmuştur. Bu durum gerginleşen Rus-Batı ilişkilerinden ve self-determinasyon hakkının sorunlu yapısından kaynaklanmaktadır. Kırım ve Rusya’nın resmî açıklamalarında Kosova’nın self-determinasyona yer vermesi hem Kosova’nın hem de self-determinasyonun tartışılmasına sebebiyet vermiştir. Kosova ve Kırım örnekleri, uluslararası hukukta genelgeçer kabule sahip olan self-determinasyon hakkından farklıdır, aykırıdır. Her iki örneğin ortak noktaları da bulunmaktadır. Öncesinden özerklik gibi iç self-determinasyon seçenekleri uygulanmaya çalışılmış fakat başarılı olunamamıştır. Kosova ve Kırım, dış self-determinasyon seçeneğini kullanmayı tercih etmiştir. Siyasi koşullar eklenince self-determinasyonun ayrılık seçeneğiyle kullanılması için imkân bulunmaktadır. Bu durum iç self-determinasyon koşullarının iyileştirilmesini, hakkın mevcut halini değiştirmek isteyenlerin bahse konu alana odaklanması gerektiğini göstermektedir.<

Anahtar Kelimeler
self-determinasyon, özerklik, Rusya, Kırım, Kosova

Abstract
Political events in Ukraine resulted in Crimea’s self-determination. Its separation from Ukraine and unification with Russia caused criticisms. This situation is stemmed from tense relations between Russia and West and from the problematic structure of self-determination. In their official declarations, Crimea’s and Russia’s reference to Kosovo’s self-determination leads to question Kosovo and self-determination. Examples of Kosovo and Crimea are different from and against the right of self-determination that has widespread acceptance in international law. Both instances have common elements. Previously, internal self-determination options like autonomy were tried to be implemented but they were not successful. Kosovo and Crimea preferred to use option of external self-determination. Through addition of political conditions, opportunity is offered to choose secession via self-determination. This situation indicates that internal self-determination options have to be enhanced and the ones who want to alter current character of the right have to focus on right’s internal options.<

Keywords
self-determination, autonomy, Russia, Crimea, Kosovo

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com