English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

20 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAygün Askerzade  
NATO Çerçevesinde Azerbaycan-Türkiye Askerî İşbirliği ve Bölgesel Güvenlik Sorunları Ss, 1-17
Military Cooperation between Azerbaijan and Turkey in the Framework of NATO and Regional Security

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karatay  
Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolundaki Rusya Dağları Ss, 19-27
Addendum to the Ötüken Yısh Question: The Rus' Mountains on the Vareng Road Southward

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dan D. Y. Shapira  
Turkism, Polish Sarmatism and Jewish szlachta: Some Reflections on a Cultural Context of the Polis Ss, 29-43


Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Metin  
XVI. Yüzyılda Niğde ve Kırşehir Sancaklarında Mahalle Yapılanması Ss, 45-58
The District Structuring in The Sancaks Of Niğde And Kırşehir in The 16th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Ekin  
Bir Sakk Mecmuasına Göre 17. Yüzyılda Tokat Ss, 59-71
Tokat Province in the XVII Century According to a Sakk Journal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Temizkan  
19. Yüzyılda Çarlık Rusya'sının Kafkas Ordusunda Lehistanlılar Ss, 73-95
Poles in the Caucasian Army of the Russian Tzardom in the XIX Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Sabri Balkaya  
Türk-Macar Diplomatik Ziyaretlerinin Türk Basınına Yansımaları (1930-1931) Ss, 91-115
The Reflextion of the Turk-Hungarion Diplomatic Visit on Turkish Press (1930-1931)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Kacıroğlu  
Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri Ss, 117-136
War Profiters in the Novels of National Strugle and Early Republican Periods

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alemdar Bayramov  
Samet Vurgun Şiirinde Mitopetik Karakterler Ss, 137-142
Myto–Poetik Images in Samad Vurgun’s Lyrıc

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abulfaz Quliyev  
Karadenizli Bir Kahramanın Nahçıvan Destanı Ss, 143-152
A Nakhjevan Epic of an Hero from the Black Sea Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan Dinçer  
Kitap Değerlendirme: Y. Hakan Erdem, Tarih-Lenk Ss, 153-157
Book Reviews: Y. Hakan Erdem, Tarih-Lenk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karatay  
Kitap Değerlendirme: Valeri Stoyanov, Kumanologiya: Opiti za Re-konstruktsiya Ss, 157-160
Book Reviews: Valeri Stoyanov, Kumanologiya: Opiti za Re-konstruktsiya

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com