English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

NATO’s Eurasian Connections in Times of Change
(Değişim Zamanında NATO'nun Avrasya Bağlantıları )

Yazar : Arif Bağbaşlıoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 47
Sayfa : 1-16


Özet
Bu makalenin amacı NATO'nun Avrasya'daki ortaklık faaliyetlerini ele alarak, İttifak'ın bölgedeki evrimini değerlendirmektir. Çalışma, İttifak'ın ortaklık politikasının 1990'lı yıllardan beri nasıl değiştiğini, Türkiye'nin bu politikaya yönelik katkılarını incelemekte ve Afganistan operasyonunun sona ermesinin ve Ukrayna krizinin seyrinin NATO'nun bölgedeki faaliyetlerini nasıl etkileyebileceğini açıklamayı amaçlamaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrasya ile NATO arasındaki bağ, NATO'nun genişlemesi, ortaklık politikası ve İttifak'ın liderliğinde gerçekleştirilen askeri operasyonlar aracılığıyla kurulmuştur. NATO’nun Afganistan’daki operasyonunu sona erdirmesi ve Rusya ile ilişkilerdeki müşkül durum dikkate alındığında, kurulan bu bağların ve gerçekleştirilen görevlerin geleceği problemli görünmektedir. Bu makale, Ukrayna krizi nedeniyle İttifak ve Rusya arasındaki iş birliğinin askıda kalmasının NATO'nun Avrasya'da uygulamaya çalıştığı ortaklık politikasına sınırlandırıcı bir etkisi olacağını iddia etmektedir. Çalışmada bu çerçevede Ukrayna krizinin NATO'nun genişleme ve ortaklık politikalarına olan etkileri de incelenmektedir.<

Anahtar Kelimeler
NATO'nun Ortaklık Politikası, Türkiye, Avrasya, Ukrayna Krizi

Abstract
The aim of this article is to examine the evolving place of NATO in Eurasia, giving an overview of the Alliance's partnership activities in the region. The article aims to clarify how the Alliance’s partnership policy has changed in this region and the contributions of Turkey to this policy since the 1990s as well as how NATO’s activities will be affected after Afghanistan operation and Ukraine crisis. In the Post-Cold War era, a bond between the NATO and Eurasia has been established through NATO’s expansion, its partnership policy and its military operations. Given the withdrawal troops from Afghanistan and the relations with Russia at an impasse each of these core missions’ future now appears to be in question. The article claims that maintaining the suspension of the Alliance’s cooperation with Russia caused by the Ukraine crisis could have a limiting effect on NATO’s partnership policy in Eurasia. In this framework, the impact of the crisis on the Alliance’s enlargement policy and its partnership policy are addressed in the article.<

Keywords
NATO's Partnership Policy, Turkey, Eurasia, Ukraine Crisis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com