English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İsveç ve Ermeni Meselesi (2010-2015)
(Sweden and Armenian Question (2010-2015) )

Yazar : Evren Küçük  - Burak Kazan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 47
Sayfa : 61-86


Özet
İsveç’teki Ermeni, Süryani diasporalarının faaliyetleri neticesinde 11 Mart 2010 tarihinde İsveç Parlamentosu (Riksdag), Ermeni iddialarını kabul eden İskandinav ülkelerinden ilki olmuştur. Rikdag’ın bu kararı Türkiye-İsveç ilişkilerini olumsuz bir şekilde etkilemiş ve Türkiye’nin bu karara tepkisi, Stockholm Büyükelçisini geri çekmekle olmuştur. Riksdag, 2010 kararından önce 31 Mart 2000’de Ermeni iddialarını içeren bir raporu kabul etmişti. İsveç Parlamentosu’nun Dış ilişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan bu raporda 1915 yılında Ermenilere soykırım yapıldığı iddia edilmişti. Ayrıca raporun son cümlesinde soykırım iddialarının daha açık bir şekilde ele alınmasının Kafkasya’da istikrar ve gelişmeye büyük katkı sağlayacağına vurgu yapılmıştır! 31 Mart 2000 tarihinde alınan bu karar on yıl sonrası için önemli bir temel teşkil etmiştir. İsveç’teki çeşitli diasporaların faaliyetleri neticesinde Riksdag, 130’a karşı 131 oy ile “Ermeni, Süryani/Asuri/Keldani ve Pontus Rum soykırımını” kabul etmiştir. İsveç’teki Ermeni nüfusunun az olmasına rağmen, diasporasının faaliyetleri 1. Dünya Savaşı sırasında başlamış ve 2010 yılında somut bir hal almıştır. Bu karar İsveç’te yaşayan (115.000) Türkiye kökenli insanları olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Ermeni Tehcirinin 2015 yılında yüzüncü yılına girmesi hasebiyle Ermeni ve Süryani diasporası da İsveç’teki faaliyetlerini hızlandırmış gerek basın-yayın yoluyla gerekse de siyasi propaganda ile Türkiye’ye “soykırım kararı” kabul ettirilmek istenilmektedir. Bu çalışmada İsveç’teki diasporaların 2010 yılından 2015’e kadar faaliyetleri ele alınarak bu durumun Türkiye-İsveç ilişkilerine yansıması ele alınacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: İsveç, Türkiye, Süryani, Parlamento, Ermeni.

Abstract
As a result of Armenian and Syrian diasporas' activities in Sweden, Sweden parliament has been the first Skandinavian country that accepted the claims of Armenian genocide,11th March 2000. This decision of Riksdag has effected negatively Turkey-Sweden relationship and Turkey has showed its reaction bu drawing back Stockholm ambassador. Before 2010 decision, Riksdag has accepted a report including Armenian claims on 31th March, 2000.ln this report that prepared by Foreign Relationship Commission of Sweeden Parliament, The Genocide of Armenian in 1915 has been claimed. By the last sentence of this report, it is emphasized that considering genocide claims more clearly will provide a big contribution to development and stability in Caucasia. This decision, reached on 31th March,2000 has constituted an important basis for next ten years. As a result of various diasporas' activities in Sweeden, Riksdag has accepted "The Genocide of Armenian/Syrian/Assyrian/Keldani/Pontus Rum" with 131-130 votes. Although The population of Armenian in Sweden was little, Armenian diasporas' activities has started during World War l and has become cocrete in 2010.This decision has effected negatively Turkey origin people (115.000) living in Sweeden. ln 2015 because of hundreth anniversary, Armenian-Syrian diasporas have accelerated activities in Sweeden and aimed to acceptance of Genocide decision bu Turkey through both press-broadcast and politic propagandas. ln this study,the activities of diasporas in Sweeden from 2000 to 2015 and its reflection to Turkey-Sweeden relationships will be considered. <

Keywords
Key Words: Sweden, Turkey, Syrian, Parliament, Armenian.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com