English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Soğuk Savaş Sonrası Hazar'ın Statüsü ve Sınırlandırma Sorunu: Kıyıdaş Devletler'in Yaklaşımları Açısından Analizi
(THE ISSUE OF THE STATUS OF CASPIAN SEA OF THE POST COLD WAR TERMS: ANALYSIS OF THE APPROACHES OF THE COASTAL STATES )

Yazar : Aidarbek Amirbek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 46
Sayfa : 23-48


Özet
Sovyetler Birliği’nin dağılması dünya üzerinde yeni ülkelerle beraber yeni mücadele alanlarını da ortaya çıkarmıştır. Hazar bölgesi, Sovyetler sonrası ortaya çıkan yeni jeopolitik denklemde bölgesel ve uluslararası güçlerin en çok nüfuz mücadelesine giriştiği bölgelerin başında gelmektedir. Zira bu bölge zengin hidrokarbon kaynakları ile büyük petrol oyununun yeni coğrafi mekânı niteliğini almıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber Hazar bölgesi enerji kaynakları dünyanın en büyük üçüncü hidrokarbon rezervi olarak ön plana çıkarken, bu bölgede bağımsızlığına kavuşan üç yeni cumhuriyetle (Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan) beraber Hazar havzası iki yönlü ilişkilerden çok yönlü bir ilişkiler havzasına çevrilmiştir. Hazar’ın kıyısındaki yeni bağımsız aktörler Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan mevcut jeopolitik konumları sebebiyle herhangi bir uluslararası suya çıkışı olmayan birer kara devletidirler. Karasal nitelikleri sebebiyle ortaya çıkan uluslararası taşıma ve koridor sorunları, bu ülkelerin gündeminde petrol ve doğalgaz boru hatlarını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla Hazar’a kıyıdaş olan ülkeler Hazar'ın statüsü sorununu “milli güvenlik” sorunlarının önemli bir parçası olarak algılamaktadırlar. Bu durum ise Hazar’ın statüsünü daha da önemli kılmaktadır. Bu araştırmada Hazar’ın statüsüne ilişkin kıyıdaş devletlerin tezleri ve Hazar'ın deniz veya göl olarak hukuksal statüsünün belirlenmesinde olasılıklar analiz edilmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Hazar denizi, Göl, 1982 BMDHS, Türkmençay anlaşması, Kıyıdaş devletler.

Abstract
The disintegration of the Soviet Union has revealed new areas of struggle together with new countries on the world. After the collapse of the Soviet Union, the Caspian region has become a new regional and international geopolitical struggle for influence. This region is rich in hydrocarbon resources and attracts the attention of major influential actors in world politics. Together with the collapse of the Soviet Union, the Caspian region has become the world's third largest hydrocarbon reserves. Also the new republics (Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan) which have gained its independence gave impetus to the development of multilateral diplomacy in the Caspian region. The newly independent Caspian states began to consider the Caspian region through its national interests and security. However, this perception of the region confronts the interests of the Caspian States in terms of the status of the Caspian sea and oil pipelines. The status of the Caspian sea makes it even more important. In this article, we analyzed the status of the Caspian sea and the main theses of coastal states on the status of the Caspian sea in the framework of international law.<

Keywords
The Caspian sea, Lake, 1982 UNCLOS, Turkmenchay treaty, Coastal states.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com