English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Ukrayna Meselesi
(The European Union Energy Security and the Question of Ukraine )

Yazar : Nail Alkan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 215-227


Özet
Kuruluşunun temelinde, Avrupa’yı savaşa sürükleyen, dönemin ana enerji kaynakları konumundaki kömür ve çelik kaynakları üzerinde işbirliği oluşturmanın bulunduğu Avrupa Birliği açısından enerji güvenliği meselesi ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmektedir. Son dönemlerde petrol, doğal gaz ve nükleer enerjinin ana enerji kaynakları haline dönüşmesi, yenilenemeyen kaynaklar bakımından kendi kendisine yetmekten uzak olan AB’yi dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumuna getirmiştir. En büyük tedarikçisi Rusya olan Avrupalı devletler için Avrasya coğrafyasının istikrarı bu anlamda yaşamsal bir değer taşımaktadır. AB ile Rusya arasındaki enerji nakli noktasında kritik bir pozisyon üstlenen ve boru hatlarına ev sahipliği yapması bakımından AB-Rusya arasındaki karşılıklı enerji bağımlılığının düğüm noktasını oluşturan Ukrayna’nın içinde bulunduğu kriz ortamı AB’nin enerji güvenliği stratejisini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluktan hareketle bu çalışmada Ukrayna meselesinin Avrupa Birliği enerji güvenliğine etkisi çok boyutlu olarak ele alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Enerji Güvenliği, Enerji Nakil Hatları, Jeopolitik, Ukrayna, Kırım.

Abstract
Concerning the fact that the driving force behind the establishment of the European Union is to guarantee cooperation concerning the main energy resources of the time that brought Europe into war, namely coal and steel, energy security is thought to be an issue of national security in Europe. Since natural gas and nuclear energy has become the fundamental energy resources, the European Union, far from self-sufficiency regarding unrenewable resources, has been the major energy importer of the world. As Russia emerges as the major supplier of the European states, the stability of Eurasia has vital importance for the EU. In this sense, the crisis situation in Ukraine which has a key position in the transportation of energy and plays a key role in energy interdependency between the EU and Russia, makes the EU reconsider its energy security strategy. Building on such necessity, this paper primarily deals with the impact of Ukrainian crisis on the EU energy security.<

Keywords
Energy Security, Energy Transmission Lines, Geopolitics, Ukraine, Crimea.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com