English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı
(The Domestic Tourist Profile of Eastern Black Sea Region and Its Use in Market Segmentation )

Yazar : Nazım Çokişler  - Ali Türker  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 33-57


Özet
Destinasyon ve o destinasyona yönelik oluşturulan turistik ürünler, farklı turist gruplarına farklı anlamlar ifade etmektedir. Destinasyona yönelik pazarlama faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilebilmesi, kaynakların etkin kullanımı, turist ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, rakip destinasyonlara karşı rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi gibi faydaların gerçekleştirilebilmesi için destinasyona yönelik turist profilinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru tespit edilen turist profili sayesinde destinasyonu ziyaret eden turistlerin homojen gruplara ayrılarak pazar bölümlendirilmesinin gerçekleştirilmesi ve belirlenen her bir pazar bölümüne ilişkin istek ve beklentilere uygun turistik ürünün sunulması mümkün olabilecektir. Son on beş yıl içinde çok hızlı bir gelişim kaydeden Doğu Karadeniz turizmi ile ilgili yapılmış bir turist profili çalışması mevcut değildir. Bu nedenle, Doğu Karadeniz Turlarına (DKT) katılan turist profilinin belirlenmesi ve bu profilden hareketle bir pazar bölümlendirme önerisinin sunulması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizi sonucunda DKT’yi en çok; üniversite mezunu, memur ve 31-60 yaş grubunun tercih ettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların DKT’yi tercih nedenleri arasında; fiyat, doğal güzellikler ve eğlence faktörleri ön plana çıkarken en çok merak edilen iller Trabzon ve Rize olmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Turist Profili, Pazar Bölümlendirme, Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz Turizmi, Doğu Karadeniz Turları

Abstract
Destination and touristic products devoted to that destination make different senses to different tourist groups. In order to be able to realize effective marketing activities, to use the sources efficiently, to satisfy the needs of tourist and ensure a competitive advantage over its rivals, tourist profile of the destination is required to be identified. Thanks to the correctly identified tourist profile, it could be possible to segment the market by splitting tourists into homogeneous groups and offer ideal touristic products that will meet the needs and expectations of each segment. There is no tourist profile research about Eastern Black Sea Region where rapid changes has been observed for the last fifteen years. This research has been made to identify the profile of tourists who participated in a tour package of Eastern Balck Sea Region and to propose a market segmentation based on that profile. As a result of analysis of the datum obtained by survey method, it has been ascertained that, Eastern Black Sea Region is mostly visited by undergraduates, government employees and 31-60 age segment. Among the participants’ reasons of going on Eastern Black Sea Region excursion; cost, natural beauties and amusement factors come to the forefront, while most wondered cities were Trabzon and Rize. <

Keywords
Tourist Profile, Market Segmentation, Eastern Black Sea, Eastern Black Sea Tourism, Eastern Black Se

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com