English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Berlin Kongresi’nden Yakova’da Katline Kadar Müşir Mehmed Ali Paşa (Haziran-Eylül 1878)
(Marshall Mehmed Ali Pasha from the Congres of Berlin to His Killing in Djakovica (June- September 1878 )

Yazar : Hasip Saygılı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 46
Sayfa : 137-152


Özet
Macarlı Mehmed Ali Paşa (1827-1878) olarak bilinen 19. Yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli bir siması Türkiye’de akademik çevrelerde yeterince tanınmamaktadır. Paşa’nın adı daha ziyade şöhret sahibi olmuş soyundan gelmiş Nazım Hikmet; Mehmet Ali Aybar gibi kimselerle ilgili tartışmalarda dile getirilmektedir. Bu çalışmada Müşir Mehmed Ali Paşa’nın hayatının son üç ayındaki faaliyetleri arşiv belgelerinden de faydalanılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Mehmed Ali Paşa her kademede işini ciddiyetle yapmaya çalışan dürüst, nitelikli, fedakâr, cesur ve vatansever bir kimse olmasına rağmen popüler söylemde haksız bir şekilde soyundan ötürü eleştiriye uğramıştır.<

Anahtar Kelimeler
Mehmed Ali Paşa, Berlin Kongresi, Arnavut, Prizren Ligi, Yakova

Abstract
A prominent character of 19th Century Ottoman history, Mehmed Ali Paşa (b1827- d1878), known as “Macarlı”, has not attained the recognition he deserves among Turkish academic circles. He is usually mentioned in polemics concerning his better known descendants such as Nazım Hikmet and Mehmet Ali Aybar. The present study is an attempt to shed light on the last three months of the Paşa’s life with some help from archive documents. Mehmed Ali Paşa despite his dedication to his duties at all stages of his career, his honesty, qualifications, his self sacrificing, brave and patriotic stance, has been unduly criticized in popular discourse due to his ethnic origin.<

Keywords
Mehmed Ali Pasha, Congress of Berlin, Albanian, Prizrend League, Djakovica

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com