English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Çok Partili Dönem Tokat Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri
(Sociological Profiles of Tokat MP’s in Turkish Multi Party Period )

Yazar : Ali Arslan  - Gülten Arslan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 43
Sayfa : 117-150


Özet
Toplumsal yapı içindeki pozisyonları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları güç bakımından, iktidar hiyerarşisinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum açısından son derece büyük bir öneme haizdirler. Siyasi elitler ise, toplumun siyasi yapısı içinde, en etkin elit gruplarından birini oluştururlar. Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından biridir. Tokat milletvekilleri de, öteki 81 ili temsil eden milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin en önemli parçalarından birini oluştururlar. Bu araştırmanın amacı Tokat milletvekillerini, tarih süreci içinde sosyolojik olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda örneklem grubu olarak, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 1946-2014 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Tokat milletvekilleri seçildi. “Konumsal Analiz Tekniği” kullanılarak, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri incelenerek, çok partili dönemde Tokat milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri temelinde bir veri seti oluşturuldu. Bu veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. Oluşturulan veri setinden hareketle öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi toplumsal ve demografik faktörlerden hareketle, çok partili dönem Tokat milletvekillerinin sosyolojik profilleri analiz edildi. Buna ilaveten, çok partili dönem Türk siyasi elitleri içinde Tokat milletvekillerinin yeri incelenerek, Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Tokat’ın önemi üzerinde durulacak. <

Anahtar Kelimeler
Tokat, Tokat Milletvekilleri, Çok Partili Dönemde Tokat Milletvekilleri, Elit, Siyasi Elit.

Abstract
This study was designed to analyse the sociological profiles of Tokat MP’s in Turkish Multi Party Period (1950-2014). Social background characteristics were employed to realise the purposes. Major sociological indicators (such as gender, age, education, occupation, family size, etc. ) were used to achieve the aims. Documentary and historical research techniques were used during the study. The major data set was produced from the official publications and records and publications of the Turkish Grand National Assembly which is the main legislative organ in Turkey. The data set was analysed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).<

Keywords
Tokat, Tokat MP’s, Tokat MP’s in Multi Party Period, Elite, Political Elite.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com