English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ahmet Hilmi Bey’in Adalet Anlayışı
(The Conception of Justice of Ahmet Hilmi Bey )

Yazar : Zemzem Yücetürk    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 187-213


Özet
Özet Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de açılan Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katılan milletvekilleri ülkenin siyasetiyle uğraşmakla birlikte, ülkede kök salan düşman işgallerine karşı cephelerde de önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu nedenle Birinci Dönem Meclis devleti kuran meclis adını almaya hak kazanmıştır. İkinci ve Üçüncü Dönem TBMM’de ise Türkiye’de inkılâplar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem TBMM’nin Türkiye Tarihi’ndeki önemi büyüktür. TBMM’nin Birinci Dönemi’ne Kayseri milletvekili olarak Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Rifat Bey (Çalıka), Osman Zeki Bey (Uşşaklı), Mehmet Âlim Efendi (Çınar), Mehmet Atıf Bey (Tüzün) ve Remzi Efendi (Akgöztürk) katılmıştır. TBMM’nin İkinci Dönemi’ne Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Dr. Halit Mazhar Bey (Karakaya), Nuh Naci Bey (Yazgan), Ahmet Zeki Bey (Karakimseliler) katılmıştır. İşte bu çalışmada Birinci (1920-1923) ve İkinci (1923-1927) Dönem (1927-1931) TBMM’ye Kayseri milletvekili olarak katılan Ahmet Hilmi Bey’in, bu dönemlerdeki siyasî faaliyetlerinden yola çıkılarak adalet anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ahmet Hilmi Bey ülkenin adâletli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunmuş, ülkede yapılan yolsuzlukların önlenmesi konusunda konuşmalar yapmıştır. Halka konulan bâzı vergilere, halkın bu vergileri öderken zor durumda kalması gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Yine ülkede dürüst ve işini ihmal etmeyen kişilere memurluk verilmesi gerektiğini konuşmalarında belirtmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Meclis, Kayseri, Milletvekili, Ekonomi, Siyasî

Abstract
Abstract During the First-term Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), which is established in Atatürk’s leadership 23 April 1920, the members of Parliament did vital services on the front against the occupation of spread enemies, besides struggling politics. Therefore, the first-term council is deserved the name “council which has established the government”. In Turkey, during the Second and Third term TBMM the revolutions has been realized. As a result of these, the importance of the First-, Second- and Third-term TBMM is significantly high. During the first term of TBMM, Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Rifat Bey (Çalıka), Osman Zeki Bey (Uşşaklı), Mehmet Âlim Efendi (Çınar), Mehmet Atıf Bey (Tüzün) and Remzi Efendi (Akgöztürk) were attended as representatives of Kayseri. During the second term of TBMM, Ahmet Hilmi Bey (Kalaç), Sabit Bey (Gözügeçgel), Dr. Halit Mazhar Bey (Karakaya), Nuh Naci Bey (Yazgan), Ahmet Zeki Bey (Karakimseliler) attended to the council. In this study, examined economic vision of Ahmet Hilmi Bey who attend to First (1920-1923) and Second (1923-1927) TBMM as the member of Parliament of Kayseri as take the road his political activities during these terms. Ahmet Hilmi Bey argued that country should be managed in a fair manner, he made speeches about the prevention of corruption made in the country. He opposed same tax put the public because of the public stayed in difficult situations while they were paying these taxes. He stated in his speech that should be given offices to people who are honest and don’t neglect the job in the country. <

Keywords
Key Words: Council, Kayseri, Deputy, Economy, Political

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com