English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karadeniz’den Bir Kesit: Kişisel Hak ve Özgürlükler Açısından Kadın Hakları Algısı
(A Sight from the Black Sea: Perception of Women’s Rights in Terms of Personal Right and Freedoms )

Yazar : Şule Ay    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 105-128


Özet
Bu araştırmanın amacı Düzce’de yaşayan kadın ve erkeklerin Düzce’deki kadınların kişisel hak ve özgürlükler açısından durumlarını nasıl algıladıklarını ve bu algılarının yaşa, medeni duruma, gelire, eğitim durumuna ve çalışma alanlarına göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırma, genel tarama modellerinden tekil tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri literatür taraması ve örnekleme giren bireylere anket uygulama yoluyla elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı Ay tarafından geliştirilen, iki bölümden oluşan “Kadın Hakları (KH)” anket formundan (0.876) yararlanılmıştır. Bireylerin kadın haklarına ilişkin algıları anketlerde yer alan maddelere verdikleri yanıtların; aritmetik ortalamaları ve standart sapmalar hesaplanarak kadınların kişisel hak ve özgürlük algılarına ilişkin yorumlara yer verilmiştir. Bireysel özelliklere yönelik ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlemek için; bağımsız örneklemler için iki yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre kadınlar evde ve işte erkeklerin ve onların ailelerinin kontrolü ve onayı altında sınırlı olarak hak ve özgürlüklerini kullanabilmektedirler. Kendi kararlarını iş hayatında dahi kendileri verememekte ve iş hayatında da cinsiyeti dolayısıyla eşitsizlik yaşamaktadırlar. Toplumun, kadın hakları konusunda saptanan 14 sorunun çözümüne yönelik eğitim ihtiyacı bulunmaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Kadın hakları, kişisel hak ve özgürlükler, eğitim ihtiyacı, kadın hakları algısı, Düzce

Abstract
The aim of this research is to determine how the women and men in Duzce understand the women’s situations in terms of personal right and freedom and if these perceptions differ according to age, martial status, income, education status and working places. The research has been carried out by instant screening model from general screening models. Data of the research has been acquired by literature screening and taking scale method.In gathering data,”Women’s Rights-Kadın Hakları (KH)” consisting of 2 sections developed (0.876) by the researcher Ay. By calculatıng Standard and arithmetical deviation of the answers given to the items in the scale about in

Keywords
Women’s rights, personal right and freedom, training needs, women’s rights perception, Düzce

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com