English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İş Sözleşmesinin Sona Erme Halleri (Rusya Federasyonu Örneği)
(Ways to Termination of Employment Contract (The Case of the Russian Federation) )

Yazar : Namık Hüseyinli  -Semih Aktuğ-Akif Abdullah  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 40
Sayfa : 17-35


Özet
Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası Rusya Federasyonu’nda değişen ekonomik ve toplumsal ilişkiler çalışma hayatını doğal olarak etkilemiştir. Çalışmamanın suç sayıldığı eski rejimin insanlara sağlamış olduğu kalıcı bir iş güvencesi veya iş bulabilme güvencesi yeni dünya düzeninde tarihe gömülmüştür. Rejim değişikliğinin ülkede en etkili olduğu alan çalışma hayatıdır. Bu nedenle çalışma koşulları, iş ilişkileri ve işçi-işveren statüsünde değişimin bir sonucu olarak çalışma hayatını düzenleyen yeni kanunların yürürlüğe girmesi zorunlu olmuştur. Yeni sosyal dünya düzenine uyum sağlamak için kanunlarla esnek kurallar getirilmiş, yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmış ve dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi daha da kolaylaştırılmıştır. Bu anlamda Rusya İş Kanununun en önemli konularından olan “İş Sözleşmesinin Sona Erme Halleri” hukuki dayanaklarıyla çalışmamızda incelenmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Rusya Federasyonu, İş Hukuku, iş sözleşmesi, iş güvencesi, iş sözleşmesinin sona ermesi.

Abstract
After the collapse of the Soviet Union, changing economic and social relations were naturally affected to working life in Russian Federation. The former regime, where not working is considered crime, has provided the people a permanent job security or the guarantee of a job, is lost to history in the new world order. Working life has most affected area by regime change in the country. Therefore, as a result of changing in working conditions, labour relations and emloyee-employer status, has been mandated enactment of new laws to regulate working life. Flexible rules brought in laws to adapt to new social world order, also new forms of work have emerged and thus termination of employment contract has facilitated. In this sense, “Ways to Termination of Employment Contract” which the most important topics of Russian Labour Law examined with legal justifications in our study.<

Keywords
Russian Federation, Labour Law, employment contract, job security, termination of employment contrac

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com