English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bir Nöbetleşme Hadisesi ve -sA Şart Ekine Yansımaları
(A Shift Event and the Reflections to the –sA Conditional Suffix )

Yazar : Hakan Özdemir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 37
Sayfa : 199-207


Özet
Türk gramerciliği üzerinde Batılı gramer anlayışının egemenliği bilinen bir gerçektir. Bu gelenekte verilmiş hükümler, çoğu zaman genel dil bilimi verilerine uygunluk gösterse de özelde Türkçe için birtakım aykırı durumların ortaya çıktığı da üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu çalışmada böyle olduğu düşünülen -sa şart eki ele alınacaktır. Şahıs işareti almasına rağmen -sA şart ekinin zarf-fiil eki olarak değerlendirilmesiyle ilgili tartışmalar bugün için bitmiş gözükmemektedir. Bu ekin şahıs işareti alıyor olması ve zarf fiil yapılarının ‘şahıs işareti almaması’ görüşü bu çalışmada daha önceki yayınlar ışığı altında irdelenecektir.<

Anahtar Kelimeler
-sA şart eki, istek kipi, zarf-fiil eki

Abstract
The dominance of Western grammar apprehension on Turkish grammar is a widely known truth. Given judgements in this tradition, even mostly show coherence with general linguistics, in custom some contradictory situations for Turkish arising is a matter needed to be asserted. In this study, a data being thought to be like that will be approached. Although it takes personal mark, debates about -sA conditional suffix’s being evaluated as gerund are not about to seem to have finished for today. View of that this suffix takes personal mark and structures of gerund doesn’t take “personal mark” will be explicated in the light of former issues in this study. <

Keywords
-sA conditional suffix, subjunctive mood, gerund

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com