English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sosyalizmde Ulusal Sorunun Galiyev Üzerinden Okunması
(Reviewing the Question of Nationalities in Socialism in the Case of Galiyev )

Yazar : Abdullah Metin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 43
Sayfa : 71-85


Özet
Bu makalenin amacı, ulusal sorun üzerine Avrupalı ve Rusyalı sosyalistlerin tartışmalarını aktarmak ve Sultan Galiyev’in bu tartışmalara yaptığı katkıyı araştırmaktır. Ulusal sorun tartışmaları özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında hızlanmıştır. Savaşın etkisiyle -birkaç düşünür/politikacı haricinde- sosyalistler milli çıkarları ön plana çıkarmış ve bu millileşme eğilimi II. Enternasyonal’in dağılmasına sebep olmuştur. Rusya’da ise Stalin sosyalizmi ihraç etmek yerine tek ülkede sosyalizm kurma politikası gütmüştür. Galiyev’in ulusal sorun tartışmalarına en büyük katkısı, sömürünün düzlemini proleterya-burjuva ilişkisinden ezilen uluslar-sömüren ülkeler (metropoller) düzlemine çekmesidir. Batı proleteryasının sömürgeci kapitalistlerle işbirliği içinde olduğunu ve bu yüzden devrim yapmayacağını düşünen Galiyev rotanın Doğu’ya çevrilmesi ve sömürülen ülkelerin sömürgecilere karşı mücadelelerinin desteklenerek Sosyalist Enternasyonal’in bu şekilde kurulması taraftarıdır. <

Anahtar Kelimeler
Ulusal sorun, sosyalist enternasyonal, kültürel özerklik, kendi kaderini tayin hakkı

Abstract
The aim of this essay is to narrate the discussions of the European and Russian Socialists upon the national question and also to investigate the contribution of Sultan Galiev to these discussions. The discussions on the national question particularly came to life around the First World War. Apart from some scholars/politicians, by the effect of the War, Socialists brought national interests into the forefront and this nationalization/ national orientation got the II. International separated. In Russia, instead of exporting the socialism, Stalin carried out the policy of implementing the socialism just in one country. The most important contribution of the Galiev to the discussions on the national question is to change the platform of the exploitation from the relation of proletariat-bourgeois classes to the relation of oppressed nations-exploiter countries. Galiev, considering that the Western proletarian is in cooperation with the imperialist capitalists therefore this class will not revolutionize, holds by being founded of the Socialist International in the manner of supporting the struggle of the exploited countries against the colonists and the shifting the route to the West.<

Keywords
National question, socialist international, cultural autonomy, self determination

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com