English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bilgideki Hızlı Değişimin Yönetici/Liderin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
(An Application in Banking Industry on the Impacts of Fast Knowledge Change over the Manager’s/Leader’s Decision-Making Process )

Yazar : Özcan Yeniçeri  Zeliha Seçkin  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 97-118


Özet
Bilgide meydana gelen hızlı değişim, örgütlerin başarısı ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamalarında liderin alacağı kararları daha önemli hale getirmiştir. Rekabet üstünlüğü sağlamak, yenilikçi ve bilgi temelli karar almayı gerektirmektedir. Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve bilgide yaşanan hızlı değişim, örgüt yöneticilerini belirsizlik ortamında karar almaya zorlamaktadır. Bu da, liderin karar alma eylemindeki yeri ve önemini artırmakta; bilgideki hızlı değişim, liderin karar alma süreci üzerindeki denetimini zorlaştırmakta ve çalışanların kararlara katılımının önemini artırmaktadır. Otoriter, demokratik ve serbesiyetçi liderlik tarzına sahip liderlerin karar alma eylemlerinin bilgi ve yenilikçilikten hangi yönde etkilendikleri bu çalışmada alan yazına dayalı olarak ele alınmıştır. Anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler, bankacılık sektöründe çalışan toplam 184 lider/yöneticiden elde edilmiştir. Bu bağlamda liderlik tarzı ile bilgi, yenilik ve karar alma ile ilgili değişkenlerin istatistikî değerlemesi yapılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Değişim, Lider ve Karar Alma.

Abstract
Accelerating changes in knowledge made the leaders’ decisions vital for the success and sustainable competitive edge of organizations. Maintaining the competitive edge requires innovative and knowledge-based decision making. Technological developments, globalization, and rapidly changing knowledge compel the managers to make decisions in an uncertain environment. Consequently, the importance of the role of the leaders in decision-making act escalates, while the control of the leaders over the decision-making process gets harder and the participation of employees becomes more critical. Based on the relevant literature, this paper examines the direction of the impacts of innovation and knowledge on decision making acts of the leaders with the authoritarian, democratic and free-rider leadership styles. The data were obtained from184 leaders/managers working in the banking industry by means of questionnaire technique. In this context, the variables related to leadership styles and knowledge, innovation, and decision-making have been evaluated statistically.<

Keywords
Knowledge, Change, Leader, Decision-making

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com