English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Geopolitics of Russıan Crude Oil and Natural Gas
(Rus Doğal Gazı ve Ham Petrolünün Jeopolitiği )

Yazar : İdris Demir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 26
Sayfa : 1-16


Özet
Sovyetler Birliği?nin dağılmasının ardından Rus ekonomisi ve politikasının hem bölgesel hem de uluslararası ilişkilerde bir gerileme yaşadığı bir gerçektir. Büyük bütçe açıkları bir taraftan, yakın coğrafyası üzerinde kaybettiği siyasi etkisi diğer taraftan, Rusya?yı zor bir durumda bırakmıştır. Rusya?nın sahip olduğu enerji kaynaklarının jeopolitiği bu zor durumun üstesinden gelmesi için bir fırsat oluşturmuştur. Sahip olduğu muazzam ham petrol ve doğal gaz rezervleri ile nakliye güzergahları üzerindeki baskınlığı ve kontrolü, Rus ekonomisi ve politikasının hem bölgesel hem de küresel ölçekte yeniden doğmasına yol açmıştır. Buna ilaveten, Rusya sahip olduğu eneji kaynaklarını ve nakliye güzergahlarını dış politikasında bir araç olarak kullanmaya istekli ve muktedir olduğunu kanıtlamıştır. Rusya, enerji geopolitiğini başarılı bir şekilde kullanarak, ilgili ülkeler üzerindeki gücü ve etkisini arttırmak için bir fırsat bulmuştur.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, boru hattı, enerji, jeopolitika

Abstract
That Russian economy and policy have experienced a form of a decline in both regional and international affairs after the demise of the Soviet Union is a fact. Huge budget deficit in one hand and the loss of political influence in particularly the near abroad have put Russia in a difficult position. It is the geopolitics of energy resources that Russia posses that has provided the opportunity for Russia to come over this difficult situation. Ownership of immense crude oil and natural gas reserves and the dominance over the control of the transportation routes have been very influential in the revival of Russian economy and politics in both regional and global scale. Moreover, Russia has proven to be willing and active in making use of her energy sources and transportation routes as a tool in her foreign policy. Russia has found an opportunity to assert her strength and influence upon the relevant states by the successful use of energy geopolitics.

Keywords
Russia, pipeline, energy, geopolitics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com