English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme
(Methods of Staff Reinforcement in Organizations: Staff Reinforcement in Turkish Public Administration )

Yazar : Murat Akçakaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 25
Sayfa : 145-174


Özet
Uluslararası rekabet, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentilerindeki değişim gibi birçok gelişmenin doğal bir sonucu olarak endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte; örgütler için insan kaynaklarının önemi gittikçe artmış, insan kavramı giderek öne çıkmıştır. İnsan kaynaklarının başarısı örgütlerin başarısı haline gelmiştir. Bu sebeple yüksek performanslı ve güçlü organizasyonların ancak girişimci, yetenekli, performansı yüksek ve yeni gelişmelere en kısa sürede adapte olabilen güçlü çalışanlarla olabileceği ortaya çıkmıştır. Artık günümüzde etkin, verimli, rasyonel ve sağlıklı bir insan kaynakları yönetimi hayati önem taşımaktadır. Bu noktada karşımıza sağlıklı bir iş gö-ren seçimi, eğitimi ve planlaması, eksiksiz ve sürekli bir performans yöne-timi, yetkilendirilmiş ve güçlü çalışanlar için etkin bir personel güçlendirme ile yüz yüze ilişkileri içeren bir süreç ve insan merkezli stratejik insan kay-nakları bileşenleri karşımıza çıkmaktadır. Yönetim açısından personel güçlendirme, örgütte rekabet avantajı sağlamak için kullanılması zorunlu yönetim teknikleri arasına girmiştir. Personelin işi ile ilgili yetki ve sorumluluğu alması, işi ile ilgili kararları kendisinin verebilmesi yani güçlendirilmesi ile örgütsel etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Personelin güçlendirilmesi, personelin işine karşı daha olumlu bir tutum sergilemesi ve örgüt amaçlarını kendi amaçları ile uyumlaştırması açısından önem taşımaktadır. Personel güçlendirmenin, iş tatminini ve örgütsel bağlılığı artırarak örgütsel başarı ve etkinliği artıracağı, rekabet avantajı sağlayacağı ve hizmet kalitesini artıracağı düşünülmektedir. <

Anahtar Kelimeler
İnsan kaynakları yönetimi, personel, personel güçlendirme, örgüt amaçları, örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri.

Abstract
As a natural consequences of concepts such as the international competi-tion, globalization, technological developments and changes of the customer expectations, and transition from industrial society into information society, the significance of human resources have gradually increased for organizations and thereby considerably stressing the importance of human concept. The satisfaction of the human resources has become the success of the organizations. Therefore, it is now a necessity that the high performance and substantial organizations should strictly have enterprising, skilled and high performance, flexible and adaptable staff at the new recent developments. It is of vital importance to have an efficient, productive, rational and well designed human resources management today. In this point, it is also sub-stantial to ensure a well worker selection, training and planning, accurate and uninterrupted performance management system, as well as a process including the face to face relations and strategic human resources compo-nents focused on human resources through an efficient empowerment for empowered and powerful workers. Empowerment has become one of the essential management methods to be employed in order for enabling the organizational competition advantage with regard to management. Taking the responsibility and authorization of the personnel related to the position, and the authorization to make decision for the relevant position that is, strengthening are designated for increasing the organizational efficiency. Empowerment the personnel is of importance for adapting the responsibility of the personnel at organizational targets. It is therefore considered that empowerment increases the organizational satisfaction and efficiency and provide the competition advantage and increase the service quality by increasing the work satisfaction and organizational commitment. <

Keywords
Human resources management, personnel, empowerment, organizational targets, empowerment methods impl

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com