English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Altın Orda, Osmanlı Ve Memlüklerin Aksak Timur'a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair
(On the Efforts to Establish an Alliance against Tamerline by the Golden Horde, Ottomans and Mameluks )

Yazar : İlnur Mirgaliyev    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 25
Sayfa : 51-57


Özet
Bu makalede Altın Orda, Osmanlı ve Memlükler arasında Timur?a karşı ku-rulan ittifak incelenmektedir. Altın Orda?nın Osmanlı ve Memlüklerle olan ilişkileri her zaman dostane idi. Üç ülke için de tehlike arz eden ortak bir düşmanın tarih sahnesine çıkması ise birbirlerine yakın coğrafyada kurul-muş olan bu ülkeleri ayrıca gerek siyasi gerekse de askeri bir beraberliğe zorluyordu. XIII-XIV. yüzyıllarda İlhanlılar bu devletler için bir tehdit oluş-tururken, XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Timur ve seferleri adı geçen devletler için bir tehlike arz etmeye başlamıştır. Timur?un yayılmacılık poli-tikasına karşı Altın Orda, Osmanlı ve Memlükler ortak hareket etmeye baş-lamışlardır. Ancak her ne kadar taraflar Timur karşıtı bir ittifak kursalar da birlikte hareket etmeyi başaramayan ittifak üyeleri, tek tek sırasıyla Timur tarafından bozguna uğratılmışlardır. <

Anahtar Kelimeler
Altın Orda, Tatarlar, Osmanlı, Memlükler, Timur.

Abstract
This article analyzes the alliance made against Timur between Golden Horde, The Ottomans and the Mamluk Kingdom. The relationship of the Golden Horde with the Ottomans and the Mamluk Kingdom had always been friendly. After the common enemy appears on stage, these three countries were forced to make an alliance with each other both on political and military issues since these countries were located closely and the common enemy were threatining all of them. While Ilhanid posed a threat for these countries in the XIII-XIV centuries, after the end of the XIV. Century, Timur and his expeditions started to be dangerous for these countries. Against the irridentist policies of Timur, The Golden Horde started to act in union with the Ottomans and the Mamluk Kingdom. Although the countries have established an alliance against Timur, they have failed to act together which resulted in the defeat of them by Timur one by one in order.

Keywords
Golden Horde, Tatars, Ottmomans, Mamluk Kingdom, Timur.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com