English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde Pontusçu Faaliyetler
(The Emergence of the Pontos Question and Pro-Pontos Activities in the Black Sea Region )

Yazar : Mehmet Okur    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 14
Sayfa : 1-28


Özet
Karadeniz Bölgesi'nin gerek siyasi tarih, gerek kültürel ve gerekse sosyal yapı açısından Yunanlılarla ciddi anlamda bir ilişkisi olmamış, buna karşılık Eskiçağlardan itibaren birçok Türk boyu ve topluluğu bölgeye yerleşmiştir. Trabzon Komnen Krallığı'na ait kilise kayıtlarında ve vaftiz defterlerinde rastlanılan bol miktardaki Türkçe sözcükler bu durumu destekler mahiyettedir. Bununla beraber bölgedeki tarihi altyapıyı dikkate almayan ve M.Ö. 208'dc kurulan Pontus Krallığı ile M. S. 1.103'de kurulan Trabzon Komnen Krallığını birbirine karıştıran Yunanistan, Rum Cemiyetleri, Fener Hum Patrikhanesi ve metropolitler ortaya hayali bir Pontus-Rum Devleri çıkarmışlar ve buna dayanarak XIX. yüzyıldan itibaren Karadeniz Bölgesi'ne yönelik yoğun bir askeri, siyasi ve nüfus aktarımı faaliyeti içersine girmişlerdir. Özellikle Milli Mücadele döneminde Avrupa devletlerinin de desteği ile büyük artış gösteren Pontusçu faaliyetler, bölge halkının duyarlı davranması ve TBMM Hükümeti'nin kararlı tutumu sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Milli mücadele sürecinde Pontusçu faaliyetlere destek veren Karadeniz Bölgesi Rumları, Lozan Barış Konferansı sırasında Yunanistan'la imzalanan Mübadele sözleşmesi gereğince Yunanistan'a gönderilmiş ve sorun Türkiye açısından tamamen çözülmüştür.<

Anahtar Kelimeler
Pontus Meselesi, Karadeniz, Patrikhane, Hrisantos, Rum Faaliyetleri

Abstract
The Black Sea Region hasn't concerned with Greeks from the point of view political cultural and social. In contrast with this situation, many Turkish societies, first of which was Kimmers, have got established in this region from antiquity. This argument is supported by Turkish words from church and baptism records belong to Comnenos Kingdom. Nonethelesss The Greece State, Greek Patriarchate at Istanbul, metropolitians and many Greek societies have advanced a claim an unreal Pontos-Grcek State and have had political and military operations in Black Sea Region. In these claim and activities they have intermingled the Pontos Kingdom established in 298 BC to Comnenos Kingdom at Trebizond established ac 1203 AC. For this purpose, Greek activities gathered during Turkish National Struggle by support of European States. These activities failed thanks to sensitive attitude of regional people and decisive policies of Turkish National Assembly. During the National Struggle, Greeks in Black Sea Region gave support to Greek activities. These population were sent to Greece according to exchange agreement signed at Lausanne Peace Conference.<

Keywords
Pontos Question, Black Sea, Patriarchate, Hrisantos, Greek activities

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com