English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ukrayna Dış Politikasını Etkileyen Unsurlar
(The Factors Determining the Ukrainian Foreign Policy )

Yazar : Tolga Bilener    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 13
Sayfa : 115-132


Özet
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla tarihte ilk kez bağımsız bir devlet olarak ortayı çıkan Ukrayna, bağımsızlığını takip eden dönemde dış politikasını oluşturmaya çabalamış ve bunu yaparken, tarihi, coğrafi ve ekonomik nedenlerden ötürü Rusya'ya özel bir önem vermek zorunda kalmıştır. Zaman zaman Rusya'nın kendi üzerindeki etkisinden rahatsız olan Ukrayna, bu etkiyi kırmak için Rusya'ya karşı alternatif olarak gördüğü diğer devlet ya da kuruluşlarla yakın ilişkilere girmeye çabalamıştır. Bu açıdan Avrupa Birliği ve NATO gibi örgütlerle ABD gibi devletler ön plana çıkmış, ayaca Rusya'ya benzer nedenlerden ötürü uzak durmak isteyen eski Sovyet Cumhuriyetleriyle de yakın ilişkiler kurulmuştur. Ancak Ukrayna Rusya'dan uzaklaşma yönünde her adım artığında bu Rusya'nın değişik tepkilerini çekmiş ve Ukrayna içinde dahi siyasal ve toplumsal gerginlikler yaşanmıştır. Bu açıdan, bağımsızlığına kavuşmasından bu yana Rusya'ya, yaşadığı, sırasıyla SSCB nükleer silahlarının Rusya'ya nakli, Karadeniz Filosu'nun paylaşımı ve Rusya'dan alınan doğalgaz ile ilgili yaşanan sorunlar anılarak bunların öncelikle ulusal ve bölgesel, ardından küresel boyutları üzerinde durulması Ukrayna dış politikasının ana harlanın kavramak İçin önemli araçlar sağlamaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği, Ukrayna'nın dış politikası

Abstract
After the collapse of the Soviet Union, Ukraine appeared for the first rune as an independent state and as a result of this, tried to forge for itself a foreign policy. White trying to build an independent policy, Ukraine had take into consideration especially Russia, because of historic, geographical and economic reasons. When Ukraine tried to reduce Russia's influence over Ukraine, it tried to align its policies with the policies of countries or organizations perceived as alternatives to Russia. In this context, relations with organizations like NATO or the European Union, or the states like the USA had great importance for Ukraine who also tried to get closer with ancient soviet republics willing to stay away from Russia for almost the same reasons. But every tune Ukraine tried to distance itself from Russia, the latter had

Keywords
Ukraine, Russia, European Union, Ukraine's foreign policy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com