English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Balkanlardan Muğla'ya Göç ve Sosyo-Ekonomik Değişim
(Migration from the Balkans to Muğla and Socio-Political Changes )

Yazar : Mehmet Çanlı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 12
Sayfa : 49-67


Özet
1877'den itibaren Osmanlı Devletinin savaşlar ve toprak kaybetmeye başlamasıyla birlikte Balkanlardan Anadolu'ya göç başlamıştır. Bu süreç içersinde her fırsatta siyasi, stratejik ve ekonomik durumundan dolayı Muğla Bölgesine göçmen yerleştirilmesine gayret edilmiştir. Bölgeyi önemli kıları sebeplerden birisi de gayri Müslimler ve askeri yönden stratejik bir konuma sahip olmasıdır. 20. yy?ın başlarında bölgeyi çevreleyen adaların Osmanlı Devletinin elinden çıkmış olması, bölgeyi iç ve dış tehlikelere maruz bırakmıştır. Bu nedenle gerek nüfus açısından ve gerekse askeri açıdan güvenli bir hale getirilmesi için göçmen yerleştirilmeye çalışılmıştır. Lozan ile başlayan gayri Müslimlerin tahliyesi, akabinde bölgenin yoğun iskanı ile sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ancak bu yapılırken birçok iç sorun kendini gösterecektir. Gelen göçmenlerin yerleştirilmesi için toprağa ihtiyaç vardı. Bölgenin büyük bir kısım ormanlıktır. Aynı zamanda ekilebilir tarım arazilerinin büyük bir kısmı belli başlı kişilerin elinde ya da vakıf arazisi şeklinde çiftliklerdir. Bu nedenlerden dolayı bölgeye iskanlı göçmen sayıca az yerleştirilebilmiş, hem de mağdur edilmiştir. Yoğun olarak Milas, Bodrum ve Fethiye bölgesine 1912-1951 yıllan arasında yaklaşık elli bin civarında göçmen yerleştirilmiştir. Bu rakam, genel nüfusun % 25?ini ifade etmektedir. Göç hareketleri ile bölgenin etnik yapısı homojenleşerek, yoğun bir sosyal ve ekonomik hareketlilik sağlanmıştır. Beraberinde orman ve arazı davalarının artmasına neden olmuştur.<

Anahtar Kelimeler
Muğla (Menteşe), Göç, Sosyal ve Ekonomik Değişim

Abstract
Migration from the Balkans cowards Anatolia dates back to 1877 as the Ottoman Empire started losing land due to wars. In this period immigrants were placed in the Muğla region because of hs politic, strategic and economic state. One of the reasons which make the region important is the non-muslims and its military strategy. The islands surrounding the area were taken out of the hands of the Ottoman Empire in the beginning of the 20th century and this event made the region open to danger from within the country and out. For this reason immigrants were placed here to balance the population and to make it a safe place from the military point. Following the Louzanne Treaty the non-muslims were evacuated and this area was replaced with immigrants. But many problems were encountered when this event took place- The immigrants needed land to cultivate, but most of the region was forestry. And the agricultural land belonged to certain people or were farms belonging to pious foundations. For these reasons only a small number of immigrants were placed in this region and they were also unjustly treated in this sense. During 1912-1951 an approximate number of 50 thousand immigrants were placed in Milas, Bodrum and Fethiye regions. This number represents 25 % of the general population. The ethnical structure of the region was homogenized with the migration movement and this provided a social and economic movement in the area. This also brought an increase in the forestry and land cases in the district courts.<

Keywords
Muğla (Menteşe), Migration, Social and Economic Change

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com