English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler
(The Names Used as Preposition in the Armenian Kipchak )

Yazar : Nadejda Chirli    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 12
Sayfa : 15-24


Özet
Ermeni Kıpçakçası ses bilgisi ve gramer özellikleri açısından Karaimce, Kumanca, Urum ve Kırım Tatarcasıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. Ermeni Kıpçakçası, XI-XIV yy'da Macaristan ve Kuzey-Doğu Avrupa'da Kıpçak-Kumanların konuştuğu ve Codex-Curnanicus'ta da kullanılan dildi. Aynı şekilde XIV-XVII yy.?da Altın Ordu ve Memlûk Kıpçakçasıyla yazılmış eserlerin diline de yakındır. Ermeni Kıpçakçası metinleri 1,5 asır kadar XVI-XVII yy'da Ukrayna, Polonya, Romanya, Moldova, Kırım ve Türkiye'de yürürlükteki. Ermeni Kıpçakçası yazı dili daha çok Ermenilerin Ukrayna?ya göç ettikleri bölgede yaygınlık kazanmıştır. Yaklaşık 300 yıldır ölü olan Ermeni Kıpçakçası Türkologların dikkatini birkaç yönden çekmektedir. Dil bilimciler son 20 yıldır Ermeni Kıpçakçası üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ne var ki bu dilin sosyolojisi ve dil bilimi hala yeterince araştırılmamıştır. Dolayısıyla dilin bazı yönleri hakkında yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda Ermeni Kıpçakçasında edat gibi kullanılan isimler ele alınıp incelenmiştir.<

Anahtar Kelimeler
İsim, Edat, Ermeni Kıpçakçası

Abstract
Armenian Kipchak has many common characteristics with Karaim, Cuman, Urum and Kırım Tatarcası. Armenian Kipchak is the language spoken in XI-XIV centuries by the Kipchak-Cumans in Hungary and North-Eastern Europe, which was also used in Codex-Cumanicus. It also has similarities with the language of texts that were written in Golden Horde and Mamluk Kipchak in XIV-XVII centuries. Armenian Kipchak texts were in use for about one and a half century during XVI-XVII centuries in Ukraine, Poland, Romanya, Moldova, Kırım and Turkey. The written language of Armenian Kipchak became widespread within the district of Ukraine where the immigrated Armenians had settled down. The Armeninan Kipchak, which has been a dead language for about 300 years, attracts the attention of Turcologs from a few aspects. Linguists have been studying Armenian Kipchak for the last 20 years. However, the sociology and linguistics of this language has not been studied thoroughly yet. Thus, some aspects of the language still requires further studies. In this study, nouns,-which are used like prepositions in Armenian Kipchak have been analysed.<

Keywords
Noun, preposition, Armenian Kipchak

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com