English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Arif Oruç'un Abdülaziz Dönemini Anlatan Eseri: Sultan Abdülaziz Nasıl Hal’Edildi, Nasıl İntihar Etti?
(Abdülaziz's Period Expresing Arif Oruç's Work: How did Sultan Abdülaziz Get Solve and Get Suicide? )

Yazar : Murat Kacıroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 24
Sayfa : 43-74


Özet
Arif Oruç?un Abdülaziz dönemini anlatan ?Sultan Abdülaziz Nasıl Hal? Edildi, Nasıl İntihar Etti?? adını taşıyan eseri, üslubu ve anlatım biçimiyle tarihî roman özelliği göstermektedir. Yazar, olaylar ve kişileri gerçek tarihî ortamdan seçme-sine rağmen, bu unsurları yeniden kurgulayarak roman dünyası içinden yansıt-maktadır. Diyaloglar, iç monolog ve tasvir gibi anlatım tekniklerini kullanan ya-zar, kişilerin karakter özellikleri üzerinde durmakta ve çeşitli kaynaklardan elde ettiği tarihî bilgileri kendi hayal dünyasında yeniden kurgulayarak anlatmaktadır. Bütün bu özellikler, eserin roman olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Arif Oruç, Abdülaziz dönemi, siyasi çatışma, roman, kurgu, diyalog, iç monolog.

Abstract
Abdülaziz?s period expressing Arif Oruç?s work: How did Sultan Abdülaziz Get Solve and Get Suicide? to show historical novel feature in therms of phraseology and expression style. Although author choose events and people to from actual date environment these elements reflect from inside the world of novels by refictiving. Author uses the expression style such as interior monologue, dialogue, description and expresses the people characteristic features. Moreover author expresses by refictiving In their own dream world the information obtained from various historical sources. All these features suggests that work should be considered as the novel.<

Keywords
Arif Oruç, Abdülaziz’s period, political conflict, novel, fiction, dialog, interior monologue.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com