English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bafra Halkevi ve Faaliyetleri (1933-1951)
(The Bafra People's House and Its Activities (1933-1951) )

Yazar : Gürbüz Arslan  Murat Çevik  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 72
Sayfa : 905-936


Özet
Halkevleri(,) Cumhuriyet rejiminin getirdiği değerlerin toplum tarafından benimsenmesi, ülkenin sosyal ve kültürel bakımdan kalkındırılması amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde başta Ankara olmak üzere 14 il merkezinde açılmış kuruluşlardır. Kapatıldığı 1951 yılına kadar memleketin hemen hemen her tarafında faaliyet gösteren Halkevleri(,) gerek Cumhuriyet inkılaplarını geniş halk kitlelerine benimsetmek ve halkla bütünleşmek gerekse kültürel olarak gelişmiş yeni bir toplum yaratmak adına önemli vazifeler ifa etmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan Halkevi ele alınmıştır. 24 Şubat 1933 tarihinde açılan Bafra Halkevi(,) faaliyetlerini 1951 senesine kadar sürdürmüş ve bu zaman zarfında Cumhuriyet değerlerini vatandaşlara aktarma, onların toplumsal ve kültürel yaşamına katkı sağlama adına önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışma ile Bafra Halkevi’nin kuruluşu ve faaliyetleri ortaya konulmak istenmiştir. Halkevleriyle ilgili yapılacak araştırmalara katkı sağlaması amaçlanan çalışmanın hazırlanmasında(;) T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi belgeleri, Halkevleri talimatnamesi, yıllık raporları ve süreli yayınların yanı sıra konuyla alakalı kaleme alınmış eserlerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bafra, Halkevleri, Samsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Modernleşme

Abstract
Public Houses are the organizations that were opened with the aim of adoption of the republican regime’s values by the citizens and cultural and social development of the country at fourteen provincial center firstly in Ankara on 19 February 1932. Public Houses which had been active almost everywhere in the country until 1951 when they were closed had fulfilled important functions in both impressing the republican reforms on a vast majority of public by integrating with public and building a culturally developed society. In this regard we have reviewed the Public House that was established in Bafra, Samsun. Bafra Public House which was opened in 24 February 1933 carried on its activities until 1951 and within this time period was engaged in conveying the values of Republic to the citizens and contributing to the citizens’ social and cultural lives. In this work it was aimed to exhibit the establishment and functions of Bafra Public House. In the preparation of the work which intends to contribute to the forthcoming studies about Public Houses it has been referred from Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives documents, Public Houses instructions, annual reports and writings about the topic as well as periodicals.

Keywords
Bafra, Public Houses, Samsun, Republic People’s Party, Modernization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com