English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Siyasal Terörizm ve Dinin Araçsallaştırılması
(Political Terrorism and the Instrumentalization of Religion )

Yazar : Mesut Şöhret    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 515-534


Özet
Dinin araçsal olarak siyasette kullanımı yalnızca günümüze ait siyasal bir davranış değildir. Din neredeyse insanlığın başladığı andan itibaren toplumların yaşayış biçimlerinin belirlenmesinde en öncelikli konulardan biri olmuştur. Tüm dinler esas olarak insanlara doğruyu göstermiş, yaşamın olması gereken ideal halini yansıtmış ve çeşitli vaatlerde bulunarak bireylere amaçlar edindirmiştir. İsmi, şekli ve uygulanışı farklı çeşitlerde olsa da özünde din, insanın hep iyi ve kötü arasında ki mücadelesine dayanmaktadır. Ancak zamanla toplulukları düzenlemek ve yönetmek için oluşturulan siyasetin ve din olgusunun karşılıklı etkileşimi dikkat çekmeye başlamış ve böylelikle bu ortak alanda bireyleri etkilemenin daha işlevsel bir alanı oluşturulmaya başlanmıştır. Bir başka deyişle siyasal olarak insanlar üzerinde oluşturulmak istenilen otorite veya iktidarın sağlamlaştırılması için ve kitleleri belirli amaçlar doğrultusunda mobilize edebilmek ve onları siyasal iktidarların istediği “iyi insan” yapabilmek için din tarih boyunca kullanılmıştır. Bununla birlikte bazı terör grupları ve organizasyonları da geçmişte olduğu günümüzde de kendi dünya görüşleri ve ideolojilerini pekiştirmek ve sağlamlaştırmak için veya siyasal iktidarı ele geçirmek için dini ve dini değerleri kullanmaktadırlar. Bu durum günümüzde siyasal terörizm kavramını ve bu kavramın şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan dinin araçsallaştırmasını gündeme taşımaktadır. Öyle ki temel amacı insanlara doğruyu göstermek ve yaşatmak olan dinler terör örgütleri tarafından kendi amaçları ve ideolojileri için araçsallaştırılarak adeta insanların hayatlarını tehdit eden ve toplumlara korku salan bir araç haline dönüşmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı insanlara iyiliği ve doğruluğu göstermek ve yaşatmak olan dinlerin araçsallaştırılarak nasıl terör örgütlerine dönüştüklerini ortaya koymaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal Terörizm, Din ideolojisi, Dinin Araçsallaştırılması, Din ve Terör İlişkisi, Fanatizm

Abstract
The instrumental use of religion in politics is not just a contemporary political behavior. Religion has been one of the top priorities in determining the way of life of societies since the beginning of humanity. All religions basically showed people the truth, reflected the ideal state of life, and made individuals acquire goals by making various promises. Although its name, shape and application are in different varieties, in essence, religion is based on the struggle of human beings between good and evil. However, over time, the mutual interaction of politics and religion, which was created to organize and manage communities, started to draw attention and thus, a more functional area of influencing individuals in this common area began to be created. In other words, religion has been used throughout history in order to consolidate the authority or power desired to be established over people politically, to mobilize them asses for certain purposes and to make them the "good people" desired by the political powers. In addition, some terrorist groups and organizations use religious and religious values to consolidate and their world views and ideologies political power. This situation brings the concept of political terrorism and the instrumentalization of religion, which has an important place in shaping this concept, to the agenda. So much so that religions, whose main purpose is to show people the truth and keep them alive, are instrumentalized by terrorist organizations for their own purposes and ideologies, turning into a tool that threatens people's lives and scares societies. The main purpose of this study is try to reveal how religions, which are tos how goodness and righteousness to people and keep them alive, are transformed into terrorist organizations by instrumentalizing them.

Keywords
Political Terrorism, Ideology of Religion, Instrumentalization of Religion, Relationship between Rel

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com