English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Amasya Halkevi Yayın Organı: Yeşilırmak Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1938-1939)
(A Review on the Yeşilırmak Magazine (1938-1939) A Publication of the Amasya Community Center )

Yazar : Hamdi Mutlu  Şerife ÖZER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 787-800


Özet
Tanzimat Dönemi ile başlayan yenileşme hareketi basın hayatına da yansımıştır. Tanzimat’tan sonra toplum hayatında önemli bir yeri olan dergiler ve gazeteler hem edebî hem de sosyal hayatta toplum ile devlet arasında bir köprü oluşturmuştur. Tanzimat Dönemi ile başlayan dergicilik ve gazetecilik cumhuriyetin ilânından sonra da devam etmiştir. Dergilerin her biri eğitim, kültür, edebiyat ve toplum hayatına katkı sağlamıştır. 1932’de kurulan halkevlerinin Ankara’da başlattığı halkevi uygulaması, yerel basınla bütünleşerek hem halkı bilgilendirici hem de sanat ve edebiyat yönünden birleştirici bir misyon yüklenmiştir. Türkiye’nin dört bir yanına yansıyan bu durum halkevleriyle vücut bulmuştur. Amasya halkevi de o dönemde kurulan şubelerden biridir. Amasya halkevi, hizmete başladığı günden itibaren birçok çalışma ve etkinlikte yer almıştır. Şehirde kutlanan millî bayramlara ve diğer etkinliklere katılmıştır. Amasya halkevinde bayram merasimleri dışında Türk büyüklerini anma etkinlikleri düzenlenmiştir. Amasya’da çıkarılan dergilerden biri olan Yeşilırmak dergisi, Amasya’nın o dönemdeki seyrini ortaya koyması açısından önemli olmuş ve yayın hayatı boyunca cumhuriyet düşüncesini toplumun bütün fertlerine ulaştırma görevini üstlenmiştir. Dergide, Amasya ile ilgili yazıların yanında Türk inkılâbı, dil ve edebiyat yazıları da yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, derginin o dönem içerisindeki yeri ve diğer dergilerden farkını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Halk Evleri, Amasya Halkevi, Yeşilırmak Dergisi.

Abstract
The innovation movement that started with the Tanzimat Period was also reflected in the press life. Magazines and newspapers, which have an important place in social life after the Tanzimat, have created a bridge between society and the state in both literary and social life. Journalism and journalism, which started with the Tanzimat Period, continued after the proclamation of the republic. Each of the journals contributes to education, culture, literature and social life. The community center practice, which was started in Ankara by the community centers established in 1932, was integrated with the local press and assumed a unifying mission in terms of informing the public as well as art and literature. This situation, which is reflected all over Turkey, has come to life with community centers. Amasya Community Center is one of the branches established at that time. Amasya Community Center has been involved in many activities and events since the day it was put into service. He participated in national holidays and other events celebrated in the city. Apart from the holiday ceremonies, commemoration events were held in Amasya Community Center. Yeşilırmak magazine, one of the magazines published in Amasya, was important in terms of revealing the course of Amasya at that time and undertook the task of conveying the idea of the republic to all members of the society throughout its publication life. In the magazine, besides the articles about Amasya, Turkish revolution, language and literature articles were also included. The aim of this study is to reveal the place of the journal in that period and its difference from other journals.

Keywords
Public Houses, Amasya Community Center, Yeşilırmak Magazine

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com