English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Komana Örneği Üzerinden Anadolu Selçuklu Dönemi Kırım Seramik Ticareti ve Usta Göç Hareketliliği
(Crimean Ceramic Trade During the Anatolian Seljuk Period and the Craftsmen Migration Mobility on the Example of Komana )

Yazar : Yunus Emre Karasu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 717-733


Özet
Seramik günlük yaşamda saklama, depolama ve servis kabı olarak farklı işlevlerle kullanılmaktadır. Ayrıca süs eşyası olarak kullanıldıkları da bilinmektedir. Kase, tabak, küp, testi, çömlek gibi farklı kap türlerinden oluşan seramikler bir bölgedeki günlük yaşam, sosyo-ekonomik yapı, ticaret ve kültürel etkileşimi de yansıtmaktadır. Usta-çırak ilişkisiyle üretim yapan seramik ustaları kültürel geçmişleri yanı sıra göç ettikleri ve üretim yaptıkları bölgelerle de etkileşim içerisindedir. Anadolu Selçuklu dönemi fetihlerin yapıldığı, yeni şehirlerin kurulduğu, geri kalmış bölgelerin ise geliştirilmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde Bizans ile mücadeleler devam ederken aynı zamanda fethedilen bölgelere göçler başlamıştır. Bu göçlerle birlikte içinde seramik ustalarının da bulunduğu zanaatkarlar halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştır. Ahi teşkilatı içerisinde yer alan ustaların günlük yaşama ve ticarete yönelik üretim olmak üzere farklı gruba ayrıldığı düşünülmektedir. Bu ustaların yeni bölgelerin fethi, gelişimi ve ticaret yollarındaki hareketliliğe göre farklı bölgelere göç ettikleri tahmin edilmektedir. Çalışmamızda seramik ustalarının göç etmesinde etkili olan sebepler, Komana seramik ustaları ve Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasını takip eden süreçte seramik ustalarının Kırım’a muhtemel göçüne değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Seramik, Anadolu Selçuklu, Usta, Ortaçağ, Kırım

Abstract
Ceramic is used with different functions in daily life as a storage and service container. It is also known that they are used as ornaments. Ceramics consisting of different types of vessels such as bowls, plates, cubes, jugs reflect the daily life, socio-economic structure, trade and cultural interaction in a region. Ceramic masters, who produce with the master-apprentice relationship, are in interaction with the regions they migrated to and produce in, as well as their cultural background. Conquests were made, new cities were established, and underdeveloped regions began to develop in The Anatolian Seljuk period. In this period, while struggles with Byzantium continued, at the same time, migrations began to the conquered regions. Along with these migrations, the Ahi community, including ceramic masters, ensured that the daily needs of the people were met. It is thought that the masters in the Ahi organization are divided into different groups as production for daily life and trade. It is estimated that these masters migrated to different regions according to the conquest and development of new regions and the dynamism in trade routes. In our study, the reasons for the migration of ceramic masters and the possible migration of ceramic masters to Crimea in the period following the collapse of the Anatolian Seljuk state will be discussed.

Keywords
Ceramic, Anatolia Seljuks, Crafter, Medieval, Crimea

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "72. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 72. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com