English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı İşgaline Etki Eden Süreç ve Ukrayna Jeopolitiği
(The Process Affecting the Russian Federation's Occupation of the Crimea and the Ukrainian Geopolitics )

Yazar : Bülent Erdil    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 47-56


Özet
Ukrayna, bulunduğu coğrafya açısından Rusya Federasyonu’nun güvenlik algısında oldukça önemli bir devlet konumundadır. Ukrayna’nın bu konumu, Rusya dış politikasının biçimlenmesine de etki etmektedir. Ukrayna’nın sahip olduğu jeopolik konum, bölge dengeleri gözetildiğinde, bölgesel etkiler doğurabilecek potansiyele sahiptir. Bu stratejik konumun başında Avrupa’ya enerji ulaşımını sağlayan doğalgaz boru hatlarının büyük bir bölümünün bu ülkeden geçmesi, Karadeniz’e çok uzun bir sınırının olması, önemli ticaret yollarının üzerinde olması gelmektedir. Ayrıca doğu ile batı arasında bir geçiş bölgesindedir. Bu sebeplerden ötürü Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın özellikle Avrupa Birliği ve NATO’ya girmesini ya da AB ile ilişkilerini geliştirmesini, kendisi açısından bir güvenlik zaafiyeti yaratacağını düşünmektedir. Çünkü Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olması, Avrupa Birliği’nin Rusya ile bir sınırının olması anlamına gelmektedir. Böylece arada herhangi bir tampon bölge kalmayacaktır. Bu yüzden Rusya, Ukrayna’daki hakimiyetini korumaya çalışmaktadır. AB ve ABD ise doğuya doğru genişlemeye devam etmektedir. Dolayısıyla Rusya’nın Ukrayna’ya herhangi bir müdahalesi doğrudan Avrupa Birliği’ne yapılmış bir müdahale olarak değerlendirilmektedir. Rusya’nın güvenlik algısında Ukrayna’nın hayati bir pozisyona sahip olması, bölgedeki çatışmaları sürekli kılmaktadır. Bu yüzden Rusya, dış politikasında bu hassas dengeleri gözeterek hareket etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güvenlik, Jeopolitik.

Abstract
Ukraine is a very important state in the Russian Federation's perception of security in terms of its geography. This position of Ukraine also influences the shaping of Russian foreign policy. The geopolitical position of Ukraine has the potential to create regional effects when considering the regional balances. At the beginning of this strategic position, the majority of natural gas pipelines that provide energy transportation to Europe pass through this country, it has a very long border to the Black Sea, and it is above important trade routes. It is also in a transition zone between east and west. For these reasons, the Russian Federation thinks that Ukraine will enter the European Union and NATO or improve its relations with the EU, creating a security weakness for itself. Because Ukraine's membership to the European Union means that the European Union has a border with Russia. Thus, there will be no buffer zone in between. Therefore, Russia tries to maintain its dominance in Ukraine. The EU and the USA continue to expand eastward. Therefore, any interference of Russia to Ukraine is considered as an intervention made directly to the European Union. The fact that Ukraine has a vital position in Russia's perception of security makes the conflicts in the region permanent. Therefore, Russia acts by considering these sensitive balances in its foreign policy.

Keywords
Russian Federation, Ukraine, Security, Geopolitics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "69. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 69. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com