English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bir Yerlileştirme Örneği: -(S)Xn Geri Yapısı
(An Example of Domestication: The Structure -(s)Xn Geri )

Yazar : Hakan Özdemir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 151-154


Özet
Yapı üzerine tartışmadan ilk defa 2018 yılında haberdar oldum. Academia.edu internet sitesinde açılan bu tartışma 2019 yılında bir makale halini aldı. Bugün bir kısmı yazı dilinde de kullanım alanı bulan yapının Eski Türkçedeki kullanımlarla bir ilgisinin var olup olamayacağı hususu tartışmanın da yazının da özünü oluşturmaktaydı. Bugün karşılaştığımız işlev farklılığı, ekten kelimeye olan değişim ve tarihî dönemlerde tanıklarına rastlanmaması yapının geçmişle bugün arasında kurulacak olan ilgisinin önündeki başlıca sorunlardır. Bu sorunları aşmak için inandırıcı delillere olan ihtiyaç da ortadadır. Eğer böyle bir ilgi varsa özellikle ekten kelimeye doğru gelişim gerçekten inandırıcı delillerle ortaya konulması gereken önemli bir sorun oluşturmaktadır. Elimizde bildiğim kadarıyla benim de zamanında olmazlığı üzerine eleştirdiğim ve Steingass’ın Dede Korkut Oğuznameleri’nde geçen ban kelimesinin ekten kelimeye geçişi iddiası var. Bu tartışmalı örnek üzerindeki fikrim bugün de değişmiş değil. Tüm bunların karşısında yapının Eski Türkçe şekillerle benzerliği ise ortadadır. Bu yazıda bu benzerliğin sebebinin bir yerlileştirme olayı olduğu ileri sürülüp ispatlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yerlileştirme, -(s)Xn geri, Eski Türkçe.

Abstract
I first heard about the debate on structure in 2017. This discussion opened on the academia.edu website became an article in 2019 (Sarı, 2019). The question of whether the structure, some of which is also used in written language today, could have a connection with the uses in Old Turkish was the essence of the discussion and the writing. The difference in function that we encounter today, the change from word to word, and the absence of witnesses in historical periods are the problems in front of the connection of the structure that will be established between the past and the present. The need for convincing evidence to overcome these problems is obvious. If there is such a connection, especially the development from suffix to word is an important problem that should be put forward with convincing evidence. As far as I know, we have the claim that I also criticize the impossibility of it and that the word ban at Dede Korkut Oghuznames has changed from suffix to the word in Steingase's idea. My opinion on this controversial example has not changed today. In the face of all these, the similarity of the structure with the Old Turkish forms is obvious. In this article, it will be attempted to prove that the reason for this similarity is a localization event.

Keywords
Localization, -(s)Xn geri, Old Turkish

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "69. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 69. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com