English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kazakistan’da Yapılmış ‘At Kültürü’ ve ‘Atçılık Terminolojisi’ ile İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
(A Bibliography Attempt on the Studies About “Horse Culture” and “Horse Breeding” Terminology Made in Kazakhstan )

Yazar : Osman Kabadayı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 563-576


Özet
At, eski zamanlardan beri Türk toplumunda önemli bir yere sahip olmuştur. Orta Asya coğrafyasında gerek arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular gerekse de kaya resimlerindeki at tasvirleri çok eski dönemlerden beri atın bozkır göçebelerinin hayatlarındaki yerini göstermesi bakımından dikkate değerdir. At yetiştiriciliği ile at binme kültürünün dünyanın farklı coğrafyalarına Orta Asya bozkırlarından yayıldığı bilinmektedir. Atın temel besin kaynakları arasında yer aldığı Kazakistan’da at yetiştiriciliği son derece önem arz etmektedir. Bu makalede atçılık ve at kültürü ile ilgili Kazakistan’da yapılmış çalışmaların bir bibliyografyasına yer verilecektir. Dili Kazakça olan çalışmalar ağırlıklı olmak üzere konuyla ilgili Rusça eserler de araştırmacılara yol göstermek amacıyla çalışmaya dâhil edilmiştir. Bibliyografya, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Makalenin Kazakistan’da at kültürü, at yetiştiriciliği ve atçılık gibi konular üzerinde çalışma yapacak araştırmacılara yol göstermesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kazakistan, at, at yetiştiriciliği, at kültürü, bibliyografya.

Abstract
The horse has had an important place in Turkish society since ancient times. In the Central Asian geography, the findings from archaeological excavations and horse depictions in rock paintings have been remarkable in terms of showing the place of the steppe nomads in the lives of the horse since ancient times. It is known that the culture of horse riding and horse riding spread to different parts of the world from the Central Asian steppes. Horse breeding is extremely important in Kazakhstan, where horse is one of the main food sources. In this article, bibliography of the studies on horse breeding and horse culture in Kazakhstan will be included. Russian works related to the subject were examinated in the study, besides the studies mainly in Kazakh language to guide researchers. The bibliography is listed alphabetically by authors’ surname. The article is aimed to guide researchers who will work on issues such as horse culture, horse breeding and horse training in Kazakhstan.

Keywords
Kazakhstan, horse, horse training, horse culture, bibliography.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com