English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Romanyalı Türk Şair Mehmet Niyazi'nin Sagış Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı Üzerine Yorumlar
(Comments on Vocabulary of the Poem Book )

Yazar : Hüseyin Durgut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 6
Sayfa : 108-119


Özet
Mehmet Niyazi 1878 yılında, bütünüyle Kırım Tatarlarının oturdukları Dobruca'nın Aşçılar köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra on bir yaşında İstanbul'a gelerek Dârülmuallimîn'e girmiştir. 1898-1920 yılları arasında birkaç defa ata yurdu Kırım'a giderek orada çeşitli faaliyetlerde bulunmuşsa da 1920 yılından ölüm tarihi olan 1931'e kadar Dobruca'da eğitimcilik ve yazarlık faaliyetlerine devam etmiştir. Bu yazıda, onun Sagış adlı kitabında yer alan şiirlerindeki anlatımı ve üslubu hakkında bilgi verilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Mehmet Niyazi, Dobruca Tatarları, Kırım Tatarları, Sagış, Söz varlığı, üslup.

Abstract
Mehmet Niyazi was born in the Aşçılar village that it is belong to Dobruca and Crimea Tatars lived wholly in there, in 1878. After he completed fırst education in village, he came İstanbul and entered to Dârülmuallimîn when he was eleven years old. Even if he had done different activities, going to Crimea where was his main country between 1898-1920 several time, he continued to educationalist and authorship from 1920 until 1931, his death. in this article, information has been given on expression and style of poet, by means of words' casting in poetries that take part in Mehmet Niyazi's book of Sagış.<

Keywords
Mehmet Niyazi, Dobruca Tatars, Crimean Tatars, Sagış, word existence, style.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com