English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İzmir Kent Kültürü İçinde Makedon Müziği ile Tapani Orkestralarının Yeri ve Önemi
(The Importance of Macedonic Music and Tapani Orchestras in İzmir City Culture )

Yazar : Berrak Taranç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 759-771


Özet
Kent kültürü birbirlerinden farklı-değişik kültürlerden gelerek aynı kent içinde yaşamak durumunda olan bireylerin ve toplumsal gurupların, haklarının, sorumluluklarının farkındalığına dayanır. Yaşanılan kente özgü görgü kurallarına, etik davranış özelliklerine sahip çıkarak, bir arada hoşgörüyle yaşayabilme yetisi olarak kent kültürü; aynı coğrafyada yaşayan bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarını, böylece kaynaşmalarını sağlar. Tapani müziği de İzmir kent kültürü içinde önemli bir yeri sahiptir. Balkanların, Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmesini takiben, Anadolu ve Balkan müzikleri karşılaşmıştır. Bu karşılaşma sonucu, farklı motifler taşıyan müzik türleri kaynaşmış ve Tapani adı verilen tür doğmuştur. Literatür taraması ve alan araştırmasına dayalı olan bu çalışmada, Makedon müziğinin İzmir, kent kültürü içindeki yeri ve önemi, değeri, işlevi, yapısı, Tapani orkestralarının nişan, kına, düğün, sünnet gibi ritüellerdeki müzik ve sunum olgusu, kuramsal veriler ve bireysel iletişimler eşliğinde ortaya konulmuştur. Tüm bu veriler İzmir’in kent kültürü içindeki değeri göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye özen gösterilmiştir. Makedon müziğinin kent kültürü içinde ortaklaşa oluşturduğu kültürlenme, kültürleme, melezleşme, zihniyet gibi kavramlar ile geçişkenliklerinin ortaya konulması da çalışmada hedeflenen husular arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Tapani Müziği, İzmir Kent Kültürü, Makedon Müziği

Abstract
The urban culture is the result of individuals and social groups that have to live in the same city by coming from different cultures, rights, responsibilities. Urban culture as an ability to live together with tolerance by adopting the etiquette and ethical behavior characteristics specific to the city, it enables individuals living in the same geography to understand each other better, thus merging. After the Balkans came under the rule of the Ottoman Empire, Anatolian and Balkan music influenced each other. As a result of this encounter, different types of music with different motifs fused and the so-called Tapani genre was born. In this study, which is based on literature review and field research, the place, importance, value, function and structure of Macedonian music in İzmir, urban culture are emphasized. The music and presentation of the tapani orchestras in the rituals such as engagement, henna, wedding, and circumcision have been presented with theoretical data and individual communication. All these data were taken into consideration in consideration of the value of İzmir in urban culture. The aim of this study is to reveal the concepts such as acculturation, acculturation, hybridization and mentality which are formed jointly by Macedonian music in urban culture.

Keywords
Tapani Music, İzmir Urban Culture, Macedonian Music

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "68. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 68. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com