English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Avrasya'da Bir Güvenlik Topluluğu İnşası Girişimi: Avrasya Ekonomik Birliği
(An Initiative of Security Community Construction in Eurasia: Eurasian Economic Union )

Yazar : Göktürk Tüysüzoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 62
Sayfa : 239-259


Özet
Karl W. Deutsch tarafından betimlenen “güvenlik topluluğu”, bir bölgede gerçekleştirilen işbirliği ve bütünleşme seviyesinin, o bölgede yer alan devletler arasında güç kullanımı ve savaşı olanaksız hale getirdiği entegrasyon düzeyini ifade etmektedir. Güvenlik topluluğu, esasen, toplumlar arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi oluşturulmasına vurgu yapmaktadır. Avrasya, sahip olduğu coğrafi konum ve doğal kaynaklar itibarıyla jeostratejik ve jeoekonomik potansiyeli çok yüksek ve geniş bir bölgedir. Bu nedenle, küresel ve bölgesel aktörlerin hegemonya oluşturma girişimlerine sahne olan Avrasya'da, Rusya'nın ciddi coğrafi, siyasal ve askeri avantajları bulunmaktadır. Eski Sovyet coğrafyası özelinde kendi küresel gücünü yansıtacak bir hegemonya kurgulamayı amaçlayan Moskova, bu çerçevede Avrasyacılık düşüncesi üzerinde durmaktadır. Bu düşünceyi pratiğe yansıtmayı hedefleyen Rusya'nın, ikili ilişkilerin yanı sıra kurumsal alteranatifler de geliştirdiği görülmektedir. Henüz emekleme aşamasında olan Avrasya Ekonomik Birliği ise, bu bağlamda ortaya konmuş en önemli kurumsal yapı durumundadır. Avrasya Ekonomik Birliği'nin bölgede bir güvenlik topluluğu yaratma noktasında göstereceği başarı ve özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü içerisinde Rusya ile işbirliği yapan Çin'in bu noktadaki yaklaşımı, Avrasya güvenliği ve Rusya'nın adımları açısından üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Anahtar Kelimeler
Avrasyacılık, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Orta Asya, Şanghay İşbirliği Örgütü, Karl W. Deutsch.

Abstract
The security community depicted by Karl W. Deutsch refers to the level of integration in a region where the use of force and also war impossible. This approach of Deutsch has a community-oriented content, not a state-oriented one. Security community emphasizes the creation of a mutual dependency relationship between societies. Eurasia is a region with high geostrategic and geoeconomic potential in terms of its geographical location and natural resources. Russia has serious geographical, political and military advantages in Eurasia, which is the scene of initiatives of global and regional actors to create hegemony. Moscow, which aims to construct a hegemony that reflects its own global power in the former Soviet geography, focuses on the idea of Eurasianism. It is seen that Russia, which aims to reflect this idea into practice, has developed institutional alternatives as well as bilateral relations. The Eurasian Economic Union, which is still in its infancy, is the most important institutional structure in this context. The success of the Eurasian Economic Union in creating a security community in the region and China, which cooperates with Russia in the Shanghai Cooperation Organization, is an issue that should be emphasized in terms of Eurasian security and Russia's steps.

Keywords
Eurasianism, Collective Security Treaty Organization, Central Asia, Shanghai Cooperation Organizatio

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com