English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Bürokrasisinde İstihdam Edilen Kayseri Doğumlu Gayrimüslim Devlet Adamları (1839-1883)
(According to Sicil-i Ahvâl Records Non-Muslim Statesmen Who Born In Kayseri Employad In The Ottoman Bureaucracy (1839-1883) )

Yazar : Hüseyin Saraç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 59
Sayfa : 232-260


Özet
Sicill-i Ahval Defterleri Osmanlı Devlet memurlarının biyografisi için en önemli kaynak malzemesidir. Sicill-i Ahvâl Defterleri Osmanlı Devleti’nde memurların biyografilerinin tutulduğu resmi belgelerdir. Bu çalışmada Sicill-i Ahvâl Defterleri kullanılarak Kayseri doğumlu gayrimüslim memurların biyografileri incelenmiştir. Bu çalışmada Sicill-i Ahvâl Defterlerinde kayıtlı toplam 88 Kayseri doğumlu gayrimüslim devlet memurunun biyografisi incelenmiştir. Memurların hangi yılda doğdukları, milletleri, baba adı, babasının mesleği ve lakapları, hangi okullarda okudukları, bildiği veya aşina oldukları diller, eğitim durumları hakkında bilgiler içermektedir. Bu bilgilerin yansıra hangi görevlerde bulundukları, aldıkları maaşlar, gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı kendilerine tevcih edilen rütbe, nişan ve madalya ile ödüllendirilmeleri ile ceza alıp almadıkları da memurların biyografilerinde yer alan diğer hususları oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Sicill-i Ahvâl Defterleri, Kayseri ve Gayrimüslim Memurlar.

Abstract
In Ottoman Empire Sicill-i Ahvâl books most important source in which biographies of officials are material. In Ottoman Empire Sicill-i Ahvâl books are official documents in which biographies of officials are recorded. The biographies of non-muslim officials who were born in Kayseri were examined by using the Sicill-i Ahvâl registry books. In this study biographies of 88 non-müslim state officials, who were from Kayseri, have been analyzed. This study gives information about when the officials were born in which, notions, father name professions and nicknames, schools they had education the languages that they spoke or were familiar with their culture and education. Because of the fact that datas such as their occupations, their salaries, degrees that they got for their outstanding efforts, their being rewarded with achievements, and medallion and if they were fined or not were recorded in their biographies of officials, this sets light to us and their period.

Keywords
Ottoman State, Sicill-i Ahvâl Notebooks, Non Muslim, Officers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com