English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi
(Investigation of the Texts in Turkish Textbooks for 6th, 7th and 8th in Terms of Value Education )

Yazar : Ayla Arseven  Ayla ARSEVEN, Fırat YOLCU, A. Şahin KILIÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 58
Sayfa : 126-145


Özet
Bu araştırmada ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer verilen değer kavramları incelenmiştir. Türkçe öğretiminin temel aracı olan metinler, ulusal ve evrensel kültürün dayandığı değerlerin öğrencilere aktarılması için önemli birer araçtır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi, verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ulusal değerler ve evrensel değerler olmak üzere iki tema ve bu temalara ilişkin yirmi iki alt kod tespit edilmiştir. Vatan millet sevgisi, bayrak sevgisi, kültürel miraslar, Atatürk sevgisi, atalara saygı, bayramların önemi gibi 6 tane ulusal değerlere ilişkin kodlar şeklinde bulgulanırken, evrensel değerlere ilişkin kodlar; sorumluluk, çalışkanlık, hoşgörü, merhamet, tutarlılık, dürüstlük, dostluk, iyilik, ileri görüşlülük, doğa sevgisi, haksızlığa karşı çıkmak, özgürlük, adalet, yardımlaşma, özgüven ve misafirperverlik şeklinde 16 tane bulgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkçe ders kitaplarında en fazla tespit edilerek kodlanan ilk üç değerin sırasıyla; Atatürk sevgisi (26), doğa sevgisi (21) ve vatan millet sevgisi (18) olduğu görülmektedir. En az tespit edilen değerlerin; adalet (3), özgüven (3), özgürlük (4), tutarlılık (3) ve bayramların önemi (1) olduğu “demokrasi” ve “barış” gibi değerlere ders kitaplarında yer verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul Türkçe ders kitapları, değerler, metinler

Abstract
In the present study, the concepts of value given place in the texts in Turkish textbooks for 6th, 7th and 8th grades are investigated. The principal tool for teaching Turkish, texts are significant in terms of passing on the values that the national and universal cultures are based on, to students. In the study, document analysis from qualitative research methods is employed and data analysis is carried out through content analysis method. As a result of the analysis, 2 themes being national values and universal values and 22 subcodes concerning these themes are determined. Six codes concerning national values - patriotism, valuing the flag of the country, cultural heritage, love for Atatürk, respect to ancestors, the importance of religious/national festivals - have been specified while 16 codes concerning universal values - responsibility, diligence, tolerance, mercy, consistency, honesty, friendship, kindness, farsightedness, love for nature, being against to injustice, freedom, justice, solidarity, self-confidence and hospitality - have been indicated. According to the results of the study, the first 3 values specified and coded the most frequently in Turkish textbooks are respectively “Love for Atatürk (26)”, “Love for nature (21)” and “Patriotism (18)”. On the other hand, it has been found out that the least frequently used values are justice (3), self-confidence (3), freedom (4), consistency (3) and the importance of religious/national festivals (1).

Keywords
Turkish textbooks for middle school, values, texts in Turkish textbooks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com